Начало / Икономика / 11 кандидати за строителството на близо 10 км от АМ „Хемус“

11 кандидати за строителството на близо 10 км от АМ „Хемус“

11 са кандидатите за проектирането и строителството на 9,3 км от автомагистрала „Хемус“ – участъкът между Ябланица и Боаза, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура”. Индикативната стойност на обществената поръчка е 80 млн. лв. без ДДС. Проектът ще се изпълнява със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на:

 1. ДЗЗД „Хемус ВЕРДЕ“, в което участват: „Автомагистрали Черно море“ АД и „Пътпроект“ ЕООД;
 2. Консорциум „АМ Хемус Страбаг ГБС 2016 ДЗЗД, в който са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД и Страбаг АГ – клон България;
 3. „ПСТ ГРУП“ ЕАД;
 4. Обединение „Геопът – Хемус“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой – 92“ АД;
 5. „ИСА 2000“ ЕООД;
 6. ДЗЗД „АМ Хемус Инженеринг“, в което са: „Пътища Пловдив“ АД, „Агромах“ ЕООД, „Водно стротелство – Благоевград“ АД и „Оберослер Кав. Пиетро“ ООД;
 7. Обединение „АМ „Хемус“ 1 – 2016“ ДЗЗД, с участници: „Асигния Инфраструктурас“ АД, „АБ“ АД, „Мега инвескт холд“ ЕООД;
 8. „ХВП Ябланица“ ДЗЗД, в което са: „Хидрострой“ АД, „Водстрой 98“ АД и „Пътстрой Бургас“ ЕООД;
 9. „Трейсгруп Холд“ АД;
 10. АКТОР АЕР, с участници: Актор АД, „Атоменергоремонт“ АД;
 11. ДЗЗД „Строители АМ „Хемус“, с участници: „Интегрирани строителни системи“ ЕООД, „Интерпром“ ЕООД, ТОДИНИ ЦЕНТРАЛ АЗИЯ ООД и „Трансконсулт-22“ ООД.

Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна разделителна ивица – 2 м, водещи ивици и банкети.

Предвидено е изграждането на 5 селскостопански подлеза, 2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския път Брестница – Съева дупка. Ще бъде изградена и етапна връзка при километър 87+600 с път I-4 Коритна – Белокопитово за проектна скорост 60 км/ч.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на АМ „Хемус“, участък от 78+500 до км 87+800“ е 910 дни. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Прочетете също:

В четвъртък публично отчитат изпълнението на Бюджет`2019 на Община Плевен

Обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 – ...