Начало / Икономика / 108 обекта провери РИОСВ-Плевен през септември

108 обекта провери РИОСВ-Плевен през септември

През септември са извършени 113 проверки на 108 обекта, от тях 47 са извънредни.   В рамките на контрола са дадени 51 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са шест наказателни постановления,  три заповеди за намаляване на текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и едно наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект. За  установено  административно нарушение е съставен един АУАН,съобщават от екоинспекцията.

През отчетния период събраните суми по издадени наказателни постановления са в размер на 2 700 лева. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер на 482 лв. 10 182 лв, събрани от предходен период са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

За периода в екоинспекцията са постъпили девет сигнала и две жалби. За всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че два от сигналите са основателни, два са неоснователни, пет са изпратени за предприемане на действия по компетентност.

В изпълнение заповед на министъра на околната среда и водите са  извършени 22 проверки на действащи ВЕЦ в обхвата на РИОСВ – Плевен и БД „Дунавски район“ за спазване на условията по издадени разрешителни и изискванията на екологичното законодателство, са направени Не са констатирани отклонения или нарушения на екологичното законодателство.

Със заповед на директора на РИОСВ Плевен е извършено спиране и пломбиране на технологичните съоръжения в „Петролна база Сомовит”, с. Сомовит и “Петролна база Левски”, гр. Левски до изпълнение на изискванията по  Закона за опазване на околната среда и водите.

През месец септември, в РИОСВ – Плевен са постъпили 98 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

Прочетете също:

„Спартак Плевен” играе днес контрола с Черно море Тича

След като вчера Спартак Плевен записа втора поредна победа в контролите си преди старта на ...