Акценти
Начало / Икономика / 105% изпълнение на плана отчете Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен

105% изпълнение на плана отчете Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен

Приходите през 2019 год. от данъците и таксите, които администрира Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, достигнаха обща сума от 26 481 300 лв. Изпълнението на плановите показатели, заложени в бюджета, е 105 %.

Събраните суми по видове данъци и такси са, както следва:

-Данък върху недвижимите имоти – 8 762 000 лв.;

-Такса битови отпадъци – 6 874 500 лв.;

-Данък върху превозните средства – 5 336 000 лв.;

-Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин  – 4 141 000 лв.;

-Патентен данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници – 326 400 лв.;

-Туристически данък – 44 500 лв.;

-Такса за притежаване на куче – 3 500 лв.;

-Приходи от глоби за неспазване на данъчното законодателство – 25 000 лв.;

-Приходи от такси от извършени административни услуги – 82 000 лв.;

-Приходи от начислени лихви  – 881 400 лв.

През 2019 год. са събрани 1 858 300 лв. повече в сравнение с предходната 2018 год.

От събраните през 2019 год. суми 47 % са платени по банков път, 43 % – в брой, 6 % от сумите са постъпили безкасово чрез ПОС терминално устройство и 4 % – чрез Интернет плащане и на касите на Изипей. Плащанията са разнесени в данъчните сметки на собствениците като са обработени 28 000 платежни документа и са издадени над 145 000 приходни квитанции.

През изминалата 2019 год. служителите от Дирекцията са приели и обработили над 23 000 данъчни декларации и са издали над 12 500 данъчни документа по искане на задължени лица.

Прочетете също:

Силно корозирала мина откриха в района на жп гара Ясен

На 28 май 2020 година около 20:55 часа в полицията е получен сигнал, че в ...