Начало / Общество / 10 постоянни комисии ще работят към Общински съвет – Плевен в този мандат

10 постоянни комисии ще работят към Общински съвет – Плевен в този мандат

Десет постоянно действащи комисии ще работят към Общински съвет – Плевен, в мандат 2019 – 2023 г. Решението за техния числен и персонален състав и за техните ръководства бяха приети на днешното заседание, след решението за Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Десетте комисии и техните ръководства са:

 1. Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт“ – състав от 9 члена:
 • Христослав Михайлов – Председател
 • Владислав Монов
 • Моника Чочева – Лилакова – Заместник – председател
 • Емануил Аргилашки
 • Христо Таслаков
 • Пепо Петков
 • Светослав Доков
 • Йордан Василев
 • Христомир Христов
 1. Постоянна комисия по „Бюджет и финансова политика“ – състав от 9 членове:

– Валентина Вълчанова – Заместник – председател

– Генади Динков

– Емануил Аргилашки – Председател

– Толя Първанова

– Пепо Петков

– Албена Върбанова

– Светослав Доков

– Ивайло Петров

– Цветан Антов

 1. ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ – състав от 9 членове:
 • Владислав Монов – Председател
 • Валентина Вълчанова
 • Калин Кръстев – Заместник – председател
 • Бойко Тодоров
 • Моника Чочева – Лилакова
 • Свилен Трифонов
 • Борислав Георгиев – Заместник – председател
 • Юлиян Йовков
 • Димитър Карамфилов
 1. ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ – състав от 9 членове:
 • Петя Василева – Председател
 • Веселка Лилова
 • Моника Чочева – Лилакова – Заместник – председател
 • Калин Кръстев
 • Албена Върбанова
 • Христо Таслаков
 • Павлинка Микова
 • Николай Маринов
 • Тамер Куртанов
 1. ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ – състав от 9 членове:
 • Цветелин Горанов – Председател
 • Петя Василева
 • Толя Първанова – Заместник – председател
 • Свилен Атанасов
 • Евгения Бързашка – Христова
 • Георга Велков
 • Павлинка Микова
 • Росен Височков
 • Ристем Халкоглу
 1. ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ – състав от 7 членове:
 • Йордан Грижов – Председател
 • Веселка Лилова
 • Бойко Тодоров – Заместник – председател
 • Бойко Янчев
 • Десислайа Иванова
 • Росен Височков
 • Цветан Антов
 1. ПК по „Здравеопазване и социална политика“ – състав от 7 членове:
 • Йордан Георгиев – Председател
 • Илиян Йончев – Заместник – председател
 • Васил Петков
 • Евгения Бързашка – Христова
 • Ивайло Петров
 • Юлиян Йовков
 • Димитър Карамфилов
 1. ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ – състав от 9 членове:
 • Йордан Георгиев – Заместник – председател
 • Йордан Грижов
 • Свилен Атанасов
 • Георги Велков
 • Албена Върбанова
 • Борислав Георгиев
 • Ленко Тодоров
 • Йордан Василев – Председател
 • Ристем Халкоглу
 1. ПК по „Обществен ред и сигурност“ – състав от 7 членове:
 • Цветелин Горанов – Заместник – председател
 • Генади Тодоров – Заместник – председател
 • Николай Маринов
 • Бойко Янчев
 • Десислава Иванова – Председател
 • Ленко Тодоров
 • Тамер Куртанов
 1. ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ – състав от 7 членове:
 • Генади Динков – Заместник – председател
 • Христослав Михайлов
 • Илиян Йончев – Председател
 • Генади Тодоров
 • Свилен Трифонов
 • Васил Петков
 • Христомир Христов

 

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...