Начало / Любопитно / 10 октомври – Световният и Европейски ден срещу смъртното наказание

10 октомври – Световният и Европейски ден срещу смъртното наказание

На 10 октомври отбелязваме Световния и Европейски ден срещу смъртното наказание. Европейският съюз се противопоставя на смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства. Премахването му навсякъде по света е една от ключовите цели на политиката на ЕС в областта на правата на човека.

По своята същност смъртното наказание е налагането на смърт като наказание за дадено престъпление в резултат на съдебен процес. Някои юрисдикции, прилагащи смъртното наказание, ограничават прилагането му до малък брой тежки престъпления, най-вече измяна и убийство. Исторически, а в някои системи и днес, смъртното наказание е използвано и при по-широк кръг престъпления, включително кражба и грабеж.

Макар и в миналото смъртното наказание да е съществувало в практически всички общества, днес то използва активно само в 58 държави, като в 95 то е премахнато, а останалите не са го прилагали от началото на 21 век или го разрешават само при изключителни обстоятелства, като състояние на война. В много страни използването на смъртното наказание е предмет на остри спорове. Хартата на основните права на Европейския съюз забранява използването на смъртно наказание в държавите от съюза. В България то е премахнато от 10 декември 1998 година.

Все пак 60% от световното население живее в държави, в които се изпълнява смъртно наказание и това включва четирите страни с най-голямо население  – Китай, Индия, Съединените американски щати и Индонезия. През 2008 година тези държави гласуват против препоръчителната резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации за мораториум на прилагането на смъртно наказание.

Снимка: интернет

Прочетете също:

2 април – Световен ден за информираност по въпросите на аутизма

Днес отбелязваме Световния ден за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма. На тази ...