Начало / Общество / Ще ремонтират Бюрото по труда в Плевен с пари от европейски фондове

Ще ремонтират Бюрото по труда в Плевен с пари от европейски фондове

За подобряване и модернизиране на инфраструктурата на четири дирекции „Бюро по труда” в страната ще бъде отпусната безвъзмездно финансова помощ в размер на 709 228 лв. За това днес беше подписан договор Между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по заетостта. Средствата се отпускат за бюрата по труда в Плевен, Нова Загора, Перник и Самоков.

Предвидено е извършване на одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите, съобщават от МРРБ. Ще бъдат инсталирани съоръжения, основани на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници. Достъпът за хора с увреждания ще бъде подобрен.
В резултат от изпълнението на проекта, от подобрената инфраструктура на Дирекциите «Бюро по труда» ще могат да се възползват 107 426 души, в това число 3 572 лица с увреждания и 18 950 представители на малцинствени групи.
Одобрените проекти са по схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Те се финансират изцяло от Европейския фонд за регионално развитие.

Прочетете също:

Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2021 г. ще бъде представен днес пред ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира днес за редовно заседание с предварителен дневен ред от ...