Начало / Култура / Читалища в община Плевен ще продължат да ползват безвъзмездно общински имоти

Читалища в община Плевен ще продължат да ползват безвъзмездно общински имоти

Три читалища в община Плевен ще продължат да ползват безвъзмездно общински имоти за развитие на своята дейност за нови 5 години. Общинският съвет на Плевен прие решенията единодушно на днешното си заседание и удължи срока на договорите на НЧ „Христо Ботев-1959” – гр. Плевен, НЧ „Просвета – 1923” – с. Ясен и НЧ „Наука 1927” – с. Брестовец.

В Община Плевен е постъпило писмено заявление от Мария Венкова – председател на НЧ „Христо Ботев-1959”, гр. Плевен със заявено желание за сключване на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен общински имот – публична общинска собственост, находящ се на бул. ”Русе” №6. Имотът представлява самостоятелен обект в сграда със застроена площ 299 кв.м с предназначение за културна дейност, заедно с прилежащо сутеренно помещение с площ 255 кв.м. На НЧ „Христо Ботев – 1959” е учредено безвъзмездно право на ползване върху същия имот за срок от 5 години, съгласно договор от 6 декември 2017 г. Договорът изтича на 6 декември тази година.

В полза на НЧ „Просвета – 1923” – с. Ясен има учредено безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда за култура и изкуство – Културен дом, със застроена площ 382 кв.м в населеното място. Правото на ползване е за срок от 5 години, съгласно договор от 08.12.2017 г. Договорът изтича на 8 декември тази година. В Община Плевен е постъпило заявление от Янита Коцева – председател на читалището, придружено с удостоверение за актуално състояние на регистрацията и със заявено желание за сключване на нов договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижимия нежилищен имот.

В Община Плевен е постъпило писмено заявление и от Галя Русанова – председател на НЧ „Наука 1927” – с. Брестовец, за сключване на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен общински имот – публична общинска собственост. Имотът представлява масивна двуетажна сграда за култура и изкуство със застроена площ 397 кв.м с изключение на едно помещение с площ 16,50 кв.м, находящо се на първия етаж. Сградата се намира в поземлен имот по регулационния план на с. Брестовец. На НЧ „Наука 1927” има учредено безвъзмездно право на ползване върху същия имот за срок от 5 години, съгласно договор от 8 декември 2017 г. Договорът изтича на 8 декември тази година.

И в трите решения, приети днес от Общински съвет – Плевен за удължаване срока на договорите за безвъзмездно право на ползване на общинските имоти за читалищна дейност, се посочва, че всички консумативи и разноски за поддържането им ще бъдат за сметка на ползвателите.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...