Акценти
Начало / Общество / Читалищата в община Плевен поискаха да бъдат освободени от такса смет

Читалищата в община Плевен поискаха да бъдат освободени от такса смет

Писмо до председателя на Общински съвет Мартин Митев, свързано със събирането на такса смет, е изпратено от името на всички читалища от Община Плевен, членуващи в Съюза на Народните Читалища. В него се посочва, че на 31.03.2016г. Общински съвет – Плевен приема Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Във връзка с влизането в сила на Наредбата, общинските читалища са получили съобщения от Община Плевен, Отдел Приходи от местни данъци и такси Плевен за деклариране съгл. чл. 103. ал.1 от ДОПК на сгради на читалища, а правната последица от декларирането е заплащането на такса битови отпадъци.

подписка читалища

Читалищата посочват в писмото си, че според правната норма на чл. 15, ал.5 от Наредбата: „Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа”, като в т. 5 са посочени и читалищата. „Този текст налага правния извод, че читалищата следва да заплащат третата компонента /чл.9, изр. – последно/ на таксата за битови отпадъци – чистота на териториите за общественото ползване. Към настоящия момент нито едно читалище не е заплащало какъвто и да е компонент на такса битови отпадъци“, пишат още от читалищата до председателя на Общинския съвет.

Успоредно със законовата има и социална логика, изразяваща се в запазването до сега минимални такси, които следва да заплащат родителите за своите деца, за участие в организираните школи, кръжоци, курсове и т.н.,  посочват от читалищата още. В тази връзка те предлагат всички читалища от Общината да бъдат напълно освободени от задължението такса битови отпадъци.

Прочетете също:

Какво е псориазис и как да успокоим ковните лезии, които причинява

Повечето от нас са свикнали да асоциират кожните заболявания с тийнейджърското акне, което са имали ...