Акценти
Начало / Общество / Център за почасови услуги ще помага на възрастни и хора с увреждания в Плевен

Център за почасови услуги ще помага на възрастни и хора с увреждания в Плевен

Проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” бе представен днес в заседателната зала на Община Плевен. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, информира ръководителят на проекта Гергана Христова.
Срокът на изпълнение на проекта е 25 месеца, а този на предоставяне на услугите – 18 месеца.

Зам.-кметът на Плевен Стефан Милев коментира, че има голям интерес към проекта още от сега, но за съжаление, няма да могат да бъдат обхванати всички желаещи. „Дано комисията подбере наистина нуждаещи се хора“, допълни още той.

Проектът „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предлага прилагането на комплексен подход за предоставяне на интегрирани почасови социални услуги на територията на град Плевен. Целева група на проекта ще са хора с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 г., с ограничение или невъзможност за самообслужване. Чрез проекта ще се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване, както и за хора с увреждания, чрез съчетаване на комплексни действия в посока на осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални, здравни и психологически, в общността и/или в домашна среда; ще се оказва подкрепа за организиране на ежедневието и създаване на условия за социални контакти.

Общата стойност на проекта е в размер на 499 881,88 лв., а началото на предоставянето на услугите трябва да бъде поставено на 01.08.2016 г. (индикативно) и да приключи на 31.12.2017 г., като предстои удължаване до 28.02.2018 г., уточни Гергана Христова.

проект дневен център
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г., в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Както и предоставяне на реална възможност за връщане на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.

Капацитетът на Центъра е предвиден за 77 потребители. Предоставянето на почасовите социални услуги ще се проведе в две фази, които ще обхващат по 9 месеца услуга – от 01.08.2016 г. до 30.04.2017 г. и от 01.05.2017 г. до 31.01.2018г.. Видът и продължителността на услугите ще се осъществяват съгласно индивидуален план за всеки потребител. Предоставянето на почасовите услуги в рамките на проекта е безплатно.

Прием на документи за потребители ще се приемат в периода 03.05.2016 г. – 20.05.2016 г. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга, трябва да подадат заявление за ползване й. Всички необходими документи, както и информация за услугите, могат да се намерят на сайта на Община Плевен, както и в Центъра за почасови услуги, намиращ се на ул. „Ген. лейт. Атанас Стефанов” (бивша ул. „Хемус“) № 4

Прочетете също:

Общо сътрудничество обсъдиха младежи от Представителството на студентските съвети с кмета Георг Спартански

Възможности за съвместно сътрудничество обсъдиха на среща с кмета Георг Спартански членове на Изпълнителния съвет ...