Начало / Икономика / Утвърдиха годишните програми за развитие на общинските фирми

Утвърдиха годишните програми за развитие на общинските фирми

Общински съвет – Плевен, утвърди програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2021 год. Предложението бе прието на днешното заседание след близо едночасов дебат в залата и изслушване на управителите на „Инжстрой“ ЕООД.

На свое заседание, проведено на 23.02.2021 г„ Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“ разгледа годишните програми за развитие на „ДКЦII – Плевен“ ЕООД, „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. След разискванията, членовете на Комисията са изразили положително становище и предлагат на Общинския съвет да утвърди програмите и на шестте общински фирми.

Регламентът за обсъждане на програмите и сроковете за това са разписани в общинската Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества. В наредбата е посочено, че програмите за развитие на дружествата за същата година се утвърждават ежегодно от Общинския съвет в срок до 31 март на всяка календарна година, като проектите за тях се представят до 31 януари на съответната година. През февруари комисии към Общинския съвет разглеждат за сведение предварителните отчети на търговските дружества с общинско участие, а окончателните такива за годината се внасят до края на март, след което се гледат и на заседание на Общинския съвет.

Програмите на общинските фирми, утвърдени от Общинския съвет, ще бъдат неразделна част от договорите за възлагане на управлението на всяко едно от посочените шест търговски дружества.

 

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...