Начало / Общество / Успешна година, наситена с предизвикателства изпратиха от ВВУБ „Георги Бенковски”

Успешна година, наситена с предизвикателства изпратиха от ВВУБ „Георги Бенковски”

Днес във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” се проведе Анализ на дейността на формированието през изминалата 2019 година, на който присъства Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.

„Базирайки се на комплексните резултати и благодарение на положените усилия от целия личен състав, натрупаният опит от предходните години в дейността на щаба и командирите на формирования, благодарение на оказаната помощ и съдействие от старшето командване, можем да оценим изминалата 2019 година като много успешна и наситена с различни предизвикателства”. Така започна своя доклад Командирът на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” – полковник Петър Банков.

Един от основните приоритети на базата е осигуряването на приемственост между поколенията летателен състав. Въпреки съществуването на ресурсни ограничения, летателната дейност се провеждаше ритмично и със стремеж за максимално изпълнение на план-графика за летателна подготовка. В резултат на това бяха постигнати 100,83% изпълнение на планирания нальот. Пълноценното оползотворяване на авиационния ресурс доведе до повишаване нивото на личната и инструкторско-методическата подготовка, както и до придобиване на по-висока степен за класна специалност на част от командно-инструкторския състав.

Курсантите от НВУ „Васил Левски” изпълниха в пълен обем планираната им летателна подготовка на самолет РС-9М и достигнаха заповяданото ниво на подготовка. Летателния стаж завърши с успех от семестриалните изпити „Отличен” – 6,00.

Един от факторите с ключово значение за изграждане и повишаване на оперативната съвместимост на базата със силите на Алианса е участието в международни учения и тренировки и придобитият опит в тях. ВВУБ „Георги Бенковски” бе привлечена в съвместната летателна тренировка „Тракийска звезда 2019”. Допълнителен принос за повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка на личния състав оказа участието в едностепенно летателно-тактическо учение „Фантом 2019”.

При максимална натовареност, авиационния инженерно-технически състав осигури в инженерно-авиационно отношение летателната дейност през годината, изпълни в срок и с високо качество видовете подготовки за полети, регламентните работи и работите за отстраняване на възникнали откази по авиационната техника.

Друго значимо направление, в което бяха съсредоточени усилията на базата е провеждането на курсове за придобиване и повишаване квалификацията на военнослужещи за нуждите на ВВС. Проведени са общо 29 курса за придобиване на военно-отчетна специалност и професионална квалификация и обучени 257 военнослужещи. Специалистите от сектор „Противовъздушна отбрана” проведоха практически занятия и осигуриха провеждането на държавните изпити на курсантите от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”. Проведени бяха практически занятия на кадетите от Професионалния сержантски колеж към НВУ „В. Левски”. Положените усилия от страна на командно–преподавателския състав за повишаване на качеството и ефективността на обучението, даде положителен резултат върху успеваемостта и формирането на трайни знания, навици и умения в обучаемите. Преобладават предимно много добрите и отлични оценки от проведените проверки на усвоения материал и изпитите в края на обучението.

Командирът на Военновъздушните сили генерал – майор Цанко Стойков даде положителна оценка за дейността на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” през 2019 год. Той изказа благодарност към командването и личния състав за положените усилия, професионализъм и отговорност при изпълнението на поставените от Командването на Военновъздушните сили задачи.

 

 

 

 

 

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...