Начало / Общество / Търси се изпълнител на работния проект за изграждането на Многофункционална спортна зала в Плевен

Търси се изпълнител на работния проект за изграждането на Многофункционална спортна зала в Плевен

спортна зала

Община Плевен обяви обществена поръчка с предмет  „Изготвяне на Работен проект и СМР за разрушаване на съществуващи сгради и подготовка на строителната площадка за изграждане на обект „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Плевен.

Проектът се финансира от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Цялостното изграждане на обекта е на приблизителна стойност 12 809 284.00 с ДДС, като условно е разделен на две фази с прогнозна стойност, както следва: Фаза1 -2 000 000.00 с ДДС и Фаза 2 – 10 809 284.00 с ДДС.

С ПМС № 19 от 7.02.2014 г. на Община Плевен за изпълнението на проекта са одобрени за финансиране 2 000 000.00 с ДДС. Към момента на кандидатстване за финансирането на обекта Община Плевен не разполагаше с проект за обекта. Вече има изготвен идеен проект, влязъл в сила ПУП-ПРЗ за територията на УПИ II и УПИ III, кв.839, УПИ I, УПИ II и УПИ III, кв.838 по плана на гр. Плевен. Прогнозната стойност на поръчката за Фаза 1 е 1 666 666.67 без ДДС. Повече информация за обществената поръчка може да бъде открита на сайта на Община Плевен.

„Плевен е седмият по големина град в България, но няма действаща голяма спортна зала, която да обслужва нуждите на жителите в целия регион. С реализирането на многофункционалната спортна зала ще се осигури целогодишен достъп до база и съоръжения за масов спорт, както и ще се даде възможност на населението на града, областта и региона за участие в редица спортни, културни и други начинания, изтъкват от Общината. Определеният за целта терен е ситуиран в зона с концентрация на спортни обекти – стадиони, игрища, зали. Към настоящия момент на имота се намира колопистата на Плевен, която не е поддържана и не се експлоатира. В зоната към ул. „Цар Самуил“ са разположени автокъщи. В северния край се намират две спортни зали – за борба и за хандбал. Към колопистата има масивна сграда с лице към ул. „Цар Самуил“, която ще се разруши за изграждането на новата зала. От север, запад и частично от юг, имотът е ограден с парцели, които и в момента са озеленени територии. На север се намира стадион „Плевен“, който заедно с новопроектираната мултифункционална спортна зала ще оформи един завършен спортен комплекс, обслужващ нуждите от тренировъчна и състезателна дейност на Община Плевен“, е записано в идейния проект на Общината. Той ще послужи за изработване на Работен проект.

Основни характеристики на новата мултифункционална спортна зала са: застроена площ около 4 500 кв. м2 и РЗП около 6 500 кв. м.; да позволява провеждането на официални състезания минимум по минифутбол, волейбол, хандбал, баскетбол; да има капацитет около 3 000-3 200 зрители; да има осигурена възможност за хора с физически увреждания да посещават събитията и осигурени 12 места за тях; да се облагороди прилежащото пространство, да се изгради паркинг за 300 – 350 автомобила, като 15 от тях да са обособени и маркирани паркоместа с европейския символ за достъпност.

Многофункционалната спортна зала трябва да съдържа всички необходими пространства, условия и техническо оборудване за провеждане на локални, национални първенства и международни състезания по баскетбол, волейбол, хандбал, тенис, спортна гимнастика, фехтовка, бокс, борба, футбол на малко поле и всички останали спортове, които могат да използват това игралното поле.

В допълнение, залата трябва да е пригодна за провеждане на конгреси, конференции, концерти, изложби, изложения и други подобни събития.

Прочетете също:

Преместваеми обекти в Плевен ще се поставят само по схема и одобрение от главния архитект на Общината

Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба №15 за реда и условията за ...