Акценти
Начало / Здравеопазване / Три случая на Лаймска болест в Плевенско за седмица

Три случая на Лаймска болест в Плевенско за седмица

За периода 18 – 24 юли в отдел ПЕК на Регионална здравна инспекция – Плевен са регистрирани общо 23 заболявания, срещу 32 за предходната седмица. От групата на чревните инфекции са съобщени 8 случая, срещу 12 за предходната седмица. Те са на 7 ентероколита – два в Буковлък и по един в Плевен, Бреница, Одърне, Българене и Садовец, и един ротавирусен гастроентерит в Плевен.

От групата на капковите инфекции са регистрирани 12 случая, срещу 18 за предходната седмица. Те са на 12 варицели в Плевен.

От групата на трансмисивните инфекции са регистрирани три случая, срещу един за предходния период. Те са на Лаймски борелиози в Плевен, Левски и Шияково.

Прочетете също:

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти по процедура bg06rdnp001-19.278 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 04.11.2019 г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок ...