Начало / Общество / Трима са загинали при пожари през миналата година

Трима са загинали при пожари през миналата година

Трима души са загинали, а шест са пострадали при възникнали пожари през 2012 година, сочат обобщените данни за миналата година на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” Плевен. За сравнение с предходните 12 месеца, загиналите са с 4 по-малко, а пострадалите – с двама повече.

През 2012 год. служителите на управлението са участвали в ликвидирането на 2 270 произшествия, възникнали на територията на област Плевен, които сравнени с 2011 са се увеличили с 379. Основната причина за високия брой произшествия са неблагоприятните атмосферни условия, изискващи оперативна намеса на органите за пожарна безопасност, а именно утежнената обстановка през зимния период в следствие на снегонавяванията и значителния брой полски и горски пожари през пожароопасния сезон, възникнали поради високите температури и продължителни засушавания. Завършилите с материални щети произшествия бележат увеличение с 44, с 461 повече са и пожарите без нанесени материални щети.

Освен това, структурите на областното управление са участвали и в извършване на помощни операции и спасителни дейности в 292 случая, които сравнени с усреднените стойности за последния петгодишен период са се увеличили със 103. Регистрирани са 53 случая на лъжливи повиквания (в по-голямата си част – добронамерени), при 40 за 2011 год.

Най-натоварени по показател интензивност на повикванията през 2012 год. са Районните служби в Плевен и Червен бряг и група „Спасителни дейности”.

Спрямо усреднените стойности за последния петгодишен период, броят на пожарите за 2012 год. в отраслите „Жилищно стопанство и дейности на домакинства”, „Транспорт, складиране и пощи” и „Енергетика“ е намалял, а в отраслите „Селско и рибно стопанство”, „Водопровод, канализация, сметосъбиране”, „Търговия и ремонт” и „Хотели и ресторантьорство” се е увеличил. Продължава тенденцията най-голяма част от пожарите да стават в жилищни сгради, в транспортни средства и в спомагателни, временни или паянтови постройки, т. е. където не се осъществява пряк контрол.

Най-честите причини за възникване на пожарите с материални загуби са от небрежност при боравене с открит огън и късо съединение, умисъл, неправилно ползване на отоплителен уред, техническа или строителна неизправност.

Прочетете също:

Японски вишни ще красят част от пешеходната зона на Плевен

Започна засаждането на първата партида от над 70 фиданки в Плевен на мястото на премахнати ...