Начало / Общество / Тревожно! Над 50% от децата в област Плевен се формират в неблагоприятна среда

Тревожно! Над 50% от децата в област Плевен се формират в неблагоприятна среда

При неблагоприятни условия – конфликтна семейна среда, социално слаби семейства, семейства с криминално проявени родители, криминална приятелска среда, живеят и се оформят като личности над 50 % от децата в област Плевен. В много семейства родителският контрол е занижен. Родителите имат нужда от специализирана помощ относно възпитанието на децата. Тези изводи са направени от местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/, която  анализира дейността си през изминалата година на свое заседание. В заседанието  участва заместник-кметът с ресор „Спорт, туризъм и младежки дейности” Иван Кюлджийски, който е и председател на комисията, представители на различни институции и обществени възпитатели.

 Отчет на дейностите през изминалата 2016 година  представи секретарят Димитър Пенков. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, взаимодействие с  училищата, индивидуална работа с обществените възпитатели са приоритетите, по които е работила комисията. Лицата, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата, са 11 500, а консултираните деца и семейства чрез МКБППМН са повече от 700.

 Трайни като тенденция  са чисто криминалните престъпления, извършени от деца до 14-годишна възраст. Леко намаление бележи броят на малолетните  извършители.Образуваните дела през изминалата година са 68 с обхванати 62 лица.  Делата за престъпления са с най-голям дял – 48. От тях 22 са кражбите – 8 взломни, 3 джебчийски и 5 домови. Грабежите през 2016 г. са били 8, кражбите от МПС са 5, за унищожаване и повреждане на имущество – 4, и по 3 за хулиганство и умишлено нанасяне на телесна повреда и други.

В  доклада е отчетено отличното  взаимодействие с инспекторите от  Детска педагогическа стая, с отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“, Прокуратурата, Районния съд-Плевен, и Регионалното управление на  образованието най-вече в организирането на превантивната дейност, индивидуално-възпитателната работа с проявените, с техните родители и обществеността, с учебните и здравни заведения за намаляване и ограничаване на противообществените прояви и престъпления.

Прочетете също:

В село Славовица ще избират кмет на балотаж тази неделя

Кандидатите на „Движение България на гражданите” и ГЕРБ ще се явят на балотаж на 7 ...