Начало / Общество / С практически уъркшоп лаборатории продължава проект „Подадена ръка за успешно реализиране 2”
Регионален бизнес център Плевен

С практически уъркшоп лаборатории продължава проект „Подадена ръка за успешно реализиране 2”

 

 

 

 

 

Продължава изпълнението на проект „Подадена ръка за успешно реализиране 2 ” с провеждането на практически уъркшоп лаборатории за разработване на  бизнес план,  изпълняван от Сдружение „Регионален Бизнес център Плевен”.

Дейността цели участниците да имат подготвени и разработени бизнес планове с техни бизнес идеи в различни направления на бизнеса. Младежите са разделени на трите групи в направления Земеделие, Туризъм и Онлайн търговия. Работата на младежите се осъществява с подкрепата на техните преподаватели и  обучители.

Участници в проекта са 24 младежи от средните училища от Плевен и областта, с интереси в областта на предприемачеството в направленията Туризъм, Селско стопанство и Онлайн  търговия. С провеждането на практически уъркшоп лаборатории  младите хора от целевата група имат възможност да приложат на практика наученото до момента, което в бъдеще ще им помогне да разработят собствен бизнес план и да опитат да го наложат на пазара. Мненията и препоръките дадени от  техни съученици, приятели и външни участници, които  вземат участие в уъркшоп лаборатории  при представяне на бизнес плановете е от особено значение. Това представяне   дава възможност на участниците в проекта да демонстрират постигнатото по проекта пред по-широка аудитория и  да придобият по-голяма самоувереност, а на самата аудитория  да види  как  едни добри жизнеспособни идеи  могат да са основа за стартиране на бизнес.

За повече информация и включване в практическите уъркшоп лаборатории 064/810444, гр. Плевен бул. „Скобелев ”  №20.

„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта”

Прочетете също:

Златен медал и много награди за арт школа „Колорит” от конкурс в Португалия

Творческият екип на арт школа „Колорит” – Катрин Илиева – 13г., Никола Ангелов – 14г. ...