Акценти
Начало / Икономика / С над 31 процента са увеличи разходите си за сгради и оборудване фирмите в Плевенско  

С над 31 процента са увеличи разходите си за сгради и оборудване фирмите в Плевенско  

 

498.2 млн. лв са направените през 2015 г. разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Плевен. В сравнение с предходната година те нарастват с  31.3%. Това сочат последните данни на Териториалното статичстическо бюро – Плевен.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 180.1 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 59.5 млн. лева. През 2015 г. тези сектори заедно формират 48.1% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 29.3 млн. лв. и са близо 3 пъти повече в сравнение с 2014 година.

През 2015 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нарастват с 19.9 пункта в сравнение с предходната година и достига 44.6%. Същевременно намаляват вложените средства за транспортни средства – с 7.8 пункта, за машини, производствено оборудване и апаратура – с 5.2 пункта и за закупуване на земя – с 1.8 пункта, които формират съответно 9.5, 30.5 и 8.0% от общия обем инвестиции в ДМА.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Плевен – 200.5 млн. лв. или 40.2% от общите разходи за областта. Следват общините Никопол и Кнежа, съответно с 12.0 и 9.5%. Най-малък е размерът на направените инвестиции за ДМА в община Пордим – 6.2 млн. лв.

Прочетете също:

Пулмолозите съветват: Още при първите симптоми на грип потърсете лекар

„В България хората масово се самолекуват, купуват си антибиотици, от които при грипна инфекция няма ...