Акценти
Начало / На фокус / С връчване на грамоти завърши Областната конференция по предучилищно образование в Плевен

С връчване на грамоти завърши Областната конференция по предучилищно образование в Плевен

Заключителното заседание на Областната конференция по предучилищно образование „Детската градина – вълшебният свят на децата” се проведе днес в Регионален исторически музей – Плевен. На него бяха обобщени резултатите от секционните заседания, а участниците с доклади в конференцията бяха отличени с грамоти от Албена Тотева, началник на Регионален инспекторат по образованието – Плевен и директора на Педагогически колеж – Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” доц. д-р Емил Бузов.

„Съвременните педагогически практики, които вие успявате да приложите така ефективно, спомагат да има област Плевен тези успехи в областта на предучилищното образование“, каза Албена Тотева в началото на срещата. Тя припомни, че целта на конференцията е да съдейства за утвърждаване на предучилищното образование в Плевенска област като важна и съществена част от областната образователна система, да осигури условия и да предостави възможности за популяризиране на добрия педагогически опит и творческите успехи на учителите, осъществяващи предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище като непрекъснат процес на приемственост, развитие и растеж на детската личност и на професионалните компетентности на педагогическите специалисти.

Конференцията протече в три работни модула. Открити практики и наблюдения на педагогически ситуации в детски градини от град Плевен бяха проведени в ЦДГ „Кокиче“, ОДЗ „Зорница“ и ОДЗ „Незабравка“. Педагогическите ситуации там бяха с акцент върху прилагането на педагогически и игрови технологии и стратегии за предучилищно възпитание и подготовка на децата за училище. В СДГ „Теменуга“ и ОДЗ „Снежанка“ акцентът бе върху интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности в детските градини – успешни арт-терапии, техники, стратегии и добри педагогически практики, реализирани съвместно с учителите от детските градини, рехабилитатори и учители от Ресурсен център – Плевен.

Следваща Предишна
учители областна конференция
учители областна конференция
учители областна конференция

учители областна конференция
учители областна конференция
учители областна конференция
Следваща Предишна

Прочетете също:

СУ „Стоян Заимов” – Плевен сред финалистите в конкурс на национална образователна програма

320 деца от три училища в област Плевен са участвали в конкурса  на националната образователна ...