Начало / Общество / Съветниците се събират за промяна на решение за отпускане на заем от ФЛАГ

Съветниците се събират за промяна на решение за отпускане на заем от ФЛАГ

На 22 май (вторник) от 17.30 ч. в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе заседание на Общински съвет – Плевен. Дневният ред включва само една точка – изменение на Решение № 530 от 30 март 2017 г. на Общинския съвет за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“
„С Решение № 530 Общински съвет – Плевен е дал съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с ФЛАГ, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг за реализация на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“, информира Председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Максималният размер на дълга, който може да бъде поет е 3 407 060,00 лв. Срокът за погасяване е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит.
В изпълнение на взетото решение е сключен Договор за кредит от 11.07.2017 г. в размер на 3 407 060 лв., със срок за усвояване до 31.10.2017 г. и издължаване на главницата по кредита до 25.05.2018 г. По искане от страна на Длъжника – Община Плевен, страните са се съгласили и е подписан на 30.10.2017 г. Анекс №1 към договора за кредит, с който е удължен срока за усвояване на кредита до 30.11.2017 г., като всички останали клаузи на договора остават непроменени. Към настоящия момент от разрешения кредит са усвоени 3 216 418,12 лв.
След проведени консултации с експерти от ФЛАГ относно възстановяване на средствата от ползвания заем и възможността Община Плевен да кандидатства за отпускане на нов, необходим за окончателно плащане по проекта, е предложен вариант за удължаване срока на договора на сегашния заем чрез трансформирането му от краткосрочен в дългосрочен заем.

Прочетете също:

На 21 януари Ясен ще е без вода, частични прекъсвания на водоподаването са възможни на 19 и 20 януари

На 21 януари /понеделник/ от 08 до 17 часа ще бъде спряно водоподаването на територията ...