Начало / Общество / Съветниците решиха как да гласува кметът на общото събрание на Асоциация по ВиК Плевен

Съветниците решиха как да гласува кметът на общото събрание на Асоциация по ВиК Плевен

С минута мълчание в памет на големия български актьор Георги Калоянчев започна днес извънредната сесия на Общински съвет Плевен. Провеждането й се наложи след като преди седмица на редовното заседание като извънредна беше внесена точка относно съгласуване позицията и гласуването на нашия представител – проф. Стойков, в заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК Плевен, насрочено за 10 януари 2013 год.

На заседанието на Общото събрание трябва да се гласува процентното съотношение в управлението на асоциацията според данните от последното преброяване; ще се гласува решение за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия за ВиК услуги в рамките на обособена територия на Асоциация по ВиК Плевен, както и тези подготвителни действия да бъдат извършени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Още в началото на дебатите съветникът от БСП Илиян Йончев предложи на общото събрание кметът проф. д-р Димитър Стойков да гласува “против” при вземане на второто и третото решение. Аргументите на левицата за това са, че няма яснота какво се случва точно с концесията, защо е нужно толкова да се бърза с вземането на такова важно решение, както и кой ще управлява новите мощности, които ще се изградят по водния цикъл. Йончев предложи и преди гледането на подобни точки да се направи среща на общинските съветници с експерти от Министерство на околната среда и водите, които да обяснят кое как ще се случи. Той настоя и за писмено потвърждение от МОСВ, че проектът за водния цикъл не е в противоречие с концесията. Председателят на групата съветници от БСП Любомир Петков пък отново изрази опасения, че не концесионерът, а обикновените граждани ще плащат чрез повишаване на цената на водата направените инвестиции като даде пример със “Софийска вода”.

В отговор проф. Димитър Стойков съобщи, че прогнозните размери на стойността на проекта за воден цикъл вече са общо 230 млн. лв., като има заложено и собствено участие на Община Плевен, което може да достигне и до 20%. Кметът припомни и острия недостиг на вода в Плевенско, това, че 50% от живителната течност се губи най-вече заради остарели етернитови тръби, които освен всичко друго, са и вредни за здравето. Стана ясно и че около 15 млн. лв. ще струва геолого-проучвателната дейност на подземното находище на вода в село Рибен. Проф. Стойков подчерта, че все още става дума за започване на само подготвителни действия за предоставяне на концесия за ВиК услуги.

Пенчо Карагьозов, също от групата на левицата в Общинския съвет, предложи всеки от старейшините да гласува поименно и ясно на микрофона да обяви позицията си “за” или “против” всяко едно от решенията – предложение, което беше отхвърлено.

След продължил повече от час спор с реплики, дуплики, уточняване на подробности и предложения, се стигна и до гласуването на всяка една от подточките в решението за това как да гласува кметът на общото събрание на Асоциация по ВиК Плевен.

Общинският съвет реши проф. д-р Димитър Стойков да гласува “за” решението за одобряване на процентно съотношение в управлението на асоциацията според данните от последното преброяване на населението.

По втората подточка – за започването на подготвителни действия за предоставяне на концесия за ВиК услуги в рамките на обособена територия на Асоциация по ВиК Плевен, плевенският кмет няма да вземе отношение при гласуването на общото събрание. Причината е, че общинските съветници не можаха да решат как всъщност да се гласува. Нито едно от предложенията – “за” или “против”, не събра нужния брой гласове.

Градоначалникът, като представител на Община Плевен, ще трябва да гласува “против” подготвителните действия за предоставяне на концесия за ВиК услуги в рамките на обособената територия на Асоциация по ВиК Плевен да бъдат извършени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

До всичко това се стигна след множество процедури по гласуване, прегласуване и проверки на кворума в залата, тъй като общинските съветници не можаха да намерят допирни точки в мненията си.

Прочетете също:

Временни ограничения на движението в центъра на Плевен заради предстоящия в неделя балотаж

Във връзка с нормалното провеждане на балотажа за избор на президент и вицепрезидент  на  Република ...