Начало / Култура / Съветниците приеха споразумението за сътрудничество между общинското радио и Фреш медия груп

Съветниците приеха споразумението за сътрудничество между общинското радио и Фреш медия груп

Без много дебати и само с двама съветници, противопоставили се на предложението, днес съветниците приеха внесеното от кмета Георг Спартански предложение за споразумение между Общинския медиен център и Фреш медия груп.
С 27 гласа „за”, 2 – против, и 7 – въздържал се, за следващите две години Медийният център на практика няма да функционира в сегашния си вид и ще работи под шапката на Фреш медия груп, като ефирното радио вече ще се казва Радио 1 – Плевен, а Фреш медия груп ще ползва лиценза му.
Общинският съветник от БСП – Антон Георгиев, предложи да не се приема предложеното споразумение и да се потърсят специалисти как да се запази радиото. С предложение да се отложи гласуването и да се даде повече информация по конкретно поставени въпроси поиска съветникът Николай Маринов.
И двамата обаче срещнаха остра реакция от останалите съветници. Така след близо половинчасово обсъждане съветниците дадоха зелена светлина на споразумението за сътрудничество.
То беше прието без изменения в предварително предложения текст. Ето какво гласи той:
Споразумение за сътрудничество с „Фреш Медиа България” АД гр. София
С Решение № 595/30.05.2013 г. на Общински съвет – Плевен е създадено ОП „Общински медиен център”. Съгласно Решението на ОбС, по реда на чл.123, ал.1, т.7 от КТ са назначени всички служители на преобразуваното Общинско радио в новото предприятие. В щатното разписание на ОП „Общински медиен център” към 01.01.2017 г. са утвърдени 13 щатни бройки, които от създаване на предприятието до днес, с цел икономии, не се усвояват 2 1/4 щатни бройки -1 радиоговорител, 1 специалист реклама и 1/4 личен състав.
Получените субсидии от Община Плевен и приходите на предприятието от реклама за всяка година са както следва:
От 01.07. -31.12. 2013 г. – 46 555 лв., приход от реклама- 3 366 лв.
От 01.01. – 31.12. 2014 г.’- 133 795 лв., приход от реклама – 19 350 лв.
От 01.01. – 31.12. 2015 г. – 152 625 лв., приход от реклама – 18 857 лв..
От 01.01. – 31.12. 2016 г. – 163 000 лв., приход от реклама – 12 000 лв.
От 01.01. – 31.12. 2017 г. – 160 841 лв., приход от реклама – 12 067 лв.
Преди да се преобразува в предприятие, общинското радио е функционирало като мероприятие на общината и е реализирало приходи в размер на около 7 000 лв. годишно, а разходите са били приблизително същите. С тази разлика, че този числен състав е бил само за радио, като не са изработвани сайт и вестник.
От изложената фактология е видно, че издръжката на центъра многократно надвишава реализираните приходи от предприятието, което показва, че е необходимо преструктуриране на дейността. Подобряване на качествата на излъчваната радио програма е едно от условията за повишаване на приходите от същата /приходи от собствена програмна дейност, реклама, спонсорство и други/. Постигането на тези резултати, е възможно чрез осигуряването на сериозен и опитен консултант, който да поеме управлението на Програмната лицензия и Разрешението.
За сведение, към настоящия момент в страната има три общински ефирни радиа – в гр. Бургас, гр. Велико Търново и гр. Плевен и като такива изискват сериозно финансиране, за което се търсят варианти за преструктуриране на дейността им.
Община Бургас направи първия договор за сътрудничества с 6ТВ радио през 2016 г.
В Община Плевен е получено предложение № РД-26-6215-2 от 27.07.2018 г. на Изпълнителния директор на „Фреш Медиа България” АД гр. София за съвместна дейност, като е предложено сътрудничество по следните направления:
ОБЩИНА ПЛЕВЕН си запазва собствеността върху Индивидуална лицензия № 1-059-01-01 от 26.07.2001 г., издадена от СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ (СЕМ) на ОБЩИНА ПЛЕВЕН за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Плевен, както и Разрешение № 01538 от 16.07.2009 г., издадено от КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА (КРС) за радиочестотен спектър за аналогово радиоразпръскване с местно покритие на честота 107,6 MHz за територията на град Плевен.
2.За времето на действието на договора за съвместна дейност, името на програмата, ще бъде променено на “РАДИО 1 ПЛЕВЕН”, като след прекратяване на действието на договора ни, няма пречка старото име да бъде възстановено. Таксите, които трябва да се платят на СЕМ за тази промяна ще бъдат платени от “РАДИО 1” ООД. Подготовката на нужните за това документи ще бъдат подготвени от юристите на „Фреш Медиа България” АД гр. София, които ще придвижат процедурата в СЕМ.
3. Екипът, подготвящ програмата на Радио Плевен ще има възможност да излъчва от понеделник по петък програма с местен характер до 4 часа. Членовете на екипа ще бъдат обучени от нашите специалисти с оглед новостите в подготовката и създаването на радио програма.
4.“РАДИО 1” ООД ще заплаща дължимите към организациите за колективно управление на авторски и сродни права (Музикатор и Профон) възнаграждения за използваните в програмата музикални произведения и ще подаваме изискуемите годишни отчети за излъчената музика.
5.“РАДИО 1” ООД ще подобри приемането на програмата на територията на град Плевен, като смени предавателя, излъчващ на честота 107,6 MHz с ново поколение такъв. “РАДИО 1” ООД ще предложи използването на нов софтуер за студийно производство на радио програма.
6.„Фреш Медиа България” АД гр. София ще предостави плейлистите на местните излъчвания.
7.Производството на рекламни клипове и всички останали аудио елементи ще се прави в студиата на „Фреш Медиа България” АД в гр. София и така ще отпадне нуждата от поддържане на продукционно студио в Плевен.
8. Приходите от реклама, излъчена от РАДИО 1 ПЛЕВЕН за района на град Плевен, след приспадане на разходите за комисионни и изработка (ако има такива), ще бъдат разделяни между страните в съотношение 50/50. Ще се създаде нов търговски екип, назначен и пряко подчинен на “Радио 1”ООД, който ще работи по правила, които ще осигурят привличането на работещи, заинтересовани търговци на рекламно време, имащи интерес да реализират приходи за радиото.
9. ОБЩИНА ПЛЕВЕН и общинските фирми ще имат възможност да излъчват в програмата на РАДИО 1 за град Плевен и в другите ни две радиостанции, работещи в град Плевен, реклама и рекламни съобщения, свързани с дейността им в размер на до 50 000 лв. годишно.
10. С оглед направеното предложение са проведени преговори и считам, че то е добър вариант да се гарантира правото на плевенчани да получават актуална информация от общината, ще подобри качеството на продукта, ще намали разходите и ще увеличи приходите. В тази връзка е изготвен проект на споразумение за сътрудничество, който предлагам на вашето внимание за разглеждане.
11. С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам да вземете следното
РЕШЕНИЕ:
1.Одобрява текста на Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и „Фреш Медиа България” АД гр. София
2.Упълномощава Кмета на Община Плевен да подпише/сключи Споразумението по т.1.
3.Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на т. 1 и т.2 от настоящето решение.

Прочетете също:

55-годишен е задържан вчера за управление на автомобил в нетрезво състояние

Около 17:20 часа в град Червен бряг на кръстовище, образувано от булевард „Христо Ботев“ и ...