Акценти
Начало / Общество / Съветниците обсъждат затягане на финансовия контрол върху общинските фирми

Съветниците обсъждат затягане на финансовия контрол върху общинските фирми

Затягане на финансовия контрол върху общинските фирми чрез въвеждане на 3-месечни отчети е едно от предложенията, които ще обсъждат в четвъртък съветниците в Плевен. Промяната е залегнала в предложение за изменение на Наредба №8, регламентираща условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества. Точката е първа в предварителния дневен ред на сесията, а вносител е председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Настоящият проект за изменение на нормативния акт е изработен във връзка с недостатъците, установени в практиката по прилагането на Наредба №8, посочва в мотивите си Мартин Митев. Той допълва, че предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба №8 отчасти засяга и определените от Общинския съвет правомощия на кмета на общината на едноличен собственик на капитала в общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност. В практиката са установени и несъответствия на Наредбата със законодателство от по-висока степен.

Като основна цел на предлаганите промени в Наредба №8 се посочва преодоляване на недостатъците, установени в практиката по прилагането й до момента. В досега действащата Наредба договорите с управителите и членовете на съветите на директорите могат да бъдат предсрочно прекратени от кмета на общината в конкретно изброени случаи. Не е уреден еднозначно въпросът за прекратяването на договорите с контрольорите на търговските дружества, като целта е с предложеното изменение да се преодолее възможността за тълкуване.

В проекта за решение е записано още, че управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на публичен подбор, който ще се извършва от Общинския съвет между кандидатите отговарящи на изискванията. За прилагането на изменението на Наредба №8 не са необходими допълнителни финансови средства. Очакваните резултати от промените – преодоляване на недостатъците, установени до момента в практиката по прилагане на действащата Наредба №8, и въвеждане на по-строг контрол за общинските дружества при поемане на задължения и при участие в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Предложената промяна на Наредба №8 предстои да бъде разгледана на заседанието на Общински съвет – Плевен на 25 февруари.

Прочетете също:

Какво е псориазис и как да успокоим ковните лезии, които причинява

Повечето от нас са свикнали да асоциират кожните заболявания с тийнейджърското акне, което са имали ...