Акценти
Начало / Общество / Съветниците дадоха съгласие обекти по проекта Воден цикъл да се предоставят за управление на местната ВиК асоциация

Съветниците дадоха съгласие обекти по проекта Воден цикъл да се предоставят за управление на местната ВиК асоциация

Общински съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да предостави за управление ВиК системите и съоръженията, изградени на обектите в селата Ясен и Буковлък в рамките на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК – Плевен.

Във връзка с договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Община Плевен, като член на Асоциацията по ВиК, трябва да изпълни процедура по предаване на нови публични активи свързани с предоставяне на ВиК услуги на ВиК оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация. Като такива активи се идентифицират тези публична общинска собственост, придобити чрез изпълнението на обектите „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с.Ясен, община Плевен (етап 1)“ и ,.Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап 1)“ по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Съгласно договора ако Асоциацията по ВиК /или някой от нейните членове/ създаде или придобие по друг начин публични активи, след датата на влизане в сила на договора, Асоциацията предоставя тези активи на Оператора и той ги приема в срок от 60 дни след като те бъдат въведени в експлоатация в съответствие със Закона за устройство на територията и Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Обектът в с. Ясен е въведен в експлоатация на 21.01.2020 г. Той е на стойност 13 945 699,68 лв. с ДДС. и включва водопроводна и канализационна мрежи със съответните отклонения, напорен и авариен колектор и канализационни помпени станции за отпадни води. Обектът в  Буковлък е въведен в експлоатация на 17.12.2019 г. и е на стойност е 9 569 073,16 лв. с ДДС. За извършване на процедурата по предоставяне на тези обекти е необходимо решение на Общинския съвет, което се изразява именно в даване на съгласие тези активи да преминат за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Плевен.

Решението бе прието с 40 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ няма.

 

 

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...