Акценти
Начало / Икономика / Съветниците гласуваха “за” промените в Наредба 20

Съветниците гласуваха “за” промените в Наредба 20

С половин час закъснение, още толкова време дебати по дневния ред и близо час дискусия общинските съветници приеха промените в Наредба 20 за определяне на местните данъци на територията на община Плевен. Гласувалите “за” бяха 21, 7 – “против”, 5 “въздържал се”.

Ще припомним, че предложението обхваща нормите, регламентиращи определянето на размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка при придобиване на имущества от дарение и възмезден начин, данъка върху превозните средства и патентния данък. Ставката за данъка върху недвижимите имоти, само за нежилищните имоти на юридически лица, се увеличава на 3.9 промила. Увеличението на данъка е съчетано с намаляване ставката за такса битови отпадъци на същите субекти на 2.9 промила, като увеличението на данъка е в размер на 2 промила, а намалението на таксата е 2.1 промила.

Ставките за физически лица и за жилищните имоти на юридическите лица остават без промяна.

В мотивите си за внасяне на предложението за промяна кметът проф. д-р Димитър Стойков обяви, че една от причините е практиката при принудително събиране на вземанията. При изнасяне на имот на публична продан за задължения към кредитори, съдебният изпълнител не удовлетворява вземането на Община Плевен за такса битови отпадъци. След публична продан на такъв недвижим имот, Общината бива удовлетворявана само с дължимия към момента на продажбата данък, а таксата битови отпадъци остава несъбираемо вземане. Друга важна причина за промените е препоръката от Сметната палата за възстановяване размера на ползваните вътрешни заеми от дейност “Чистота”, които в момента са 3 млн. лв. Около 3 млн. 700 хил. лв. трябва да се платят на РИОСВ през следващата година, защото все още Плевен няма депо за отпадъци.

Изказването на градоначалника, че повишението на ставката на данъка върху недвижимите имоти на юридически лица ще донесе повече сигурност в приходната част на бюджета получи отпор на съветниците и отляво, и отдясно. Илка Илиева от БНД заяви категорична позиция, че то е във вреда на бизнеса, Пенчо Карагьозов от левицата също подкрепи това мнение. Според Любомир Петков пък бюджетът може да се напълни чрез повишаване на събираемостта на задълженията, чрез привличане на инвестиции и други мерки, а не чрез повишаване на данъците. Що се отнася до отчетената висока събираемост на данъците, това се дължи най-вече на планираните ниски приходи по това перо в тазгодишния бюджет.

Така се стигна и до гласуването на промените в Наредба 20. За да обясни отрицателния си вот, думата взе Илиян Йончев от БСП, според който управляващите под формата на данъци искат да изцедят от хората и последните капки живителни сили.

Прочетете също:

Ремонт на ЕСО налага прекъсване на електрозахранването в община Долни Дъбник

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми електроразпределителното дружество в Западна България – ЕРМ Запад за ...