Акценти
Начало / Общество / Стартира процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Плевен

Стартира процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Плевен

Общински съвет – Плевен, стартира подбора на 99 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Районен съд – Плевен. От днес /26.07.2019 г./ до 17,00 ч. на 26.08.2019 г. кандидатите могат да подават документи в деловодството на Общинския съвет – сградата на Община Плевен, стая 35, етаж 2.

Процедурата за подбор на съдебни заседатели за Районен съд – Плевен, е на основание решение на Общински съвет – Плевен, от 27.06.2019 г. и във връзка със Закона за съдебната власт. Съгласно Закона кандидати могат да бъдат дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години. Същите трябва да имат настоящ адрес в община Плевен, завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. В изискванията е посочено също, че: не трябва да страдат от психически заболявалия; да не са съдебни заседатели в друг съд; да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Плевен; да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Плевен; да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите за съдебни заседатели подават следните документи:

– заявление за кандидатстване /Приложение №1 – по образец/

– декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение №2 – по образец/;

– декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  /Приложение №3 – по образец/;

– писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4 – по образец/;

– данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5 – по образец/.

Прилага се и: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; мотивационно писмо; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Приложенията по образец могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/saobshteniya/obyava-podbor-na-kandidati-za-sadebni-zasedateli-za-rayonen-sad-pleven

или получени на хартиен носител от Центъра за административно обслужване на Община Плевен /пл.“Възраждане“ №4/ и от Пропуски – информация на Община Плевен /пл.“Възраждане“ №2/.

Прочетете също:

Пускат допълнителни автобуси до „Чаира” на Черешова Задушница

Допълнителни автобуси ще бъдат осигурени в Плевен по автобусна линия № 11 ЛВТ – Гробищен ...