Начало / Общество / Спокойна е обстановката в област Плевен за птичи грип и чума по свинете

Спокойна е обстановката в област Плевен за птичи грип и чума по свинете

Спокойна е епизоотичната обстановка в област Плевен по отношение на заболяванията Високопатогенна инфлуенца по птиците и Африканска чума по свинете. Това съобщи д-р Юри Чукаров – началник отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ – Плевен, който днес представи актуални данни за ситуацията пред областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова. На заседанието акцент беше поставен върху необходимостта от строго спазване на изискването за отглеждане на птиците на закрито в личните стопанства на територията на областта, а също така съхраняване на фуражите на закрито, като с особена сила това важи за 9-те селища, разположени в 3 км и 10 км зони около огнището – гр. Славяново, с. Коиловци, с. Мечка, с. Асеново, с. Новачене, с. Дебово, с. Бацова махала, с. Трънчовица и с. Тотлебен.

Д-р Чукаров подчерта за важността от страна на кметовете и регистрираните ветеринарни лекари да следят за наличие на случаи на заболяване и повишена смъртност по птиците, като своевременно да се подават сигнали до общинските ветеринарни лекари. Към настоящият момент в ОДБХ-Плевен не са постъпвали сигнали за случаи на повишена смъртност на птици в лични стопанства и не е установяван случай на заболяването в лични стопанства на територията на областта.

По отношение на Африканска чума по свинете, беше докладвано, че към днешна дата епизоотичната обстановка в областта е спокойна, няма установени случаи на заболяването в промишлени свинеферми или лични стопанства на територията на областта, както и при диви свине. Относно регистрацията на личните стопанства за отглеждане до 3 броя прасета за угояване, беше споделено, че към настоящия момент малка част от собствениците на животновъдни обекти са подали заявления за регистрация по реда на чл. 137 от ЗВД. Извършена е регистрация на общо 196 броя лични стопанства за отглеждане на прасета за лични нужди, на територията на областта. Издадени са общо 149 броя  разрешения за населване. От тях 43 броя са издадени за периода от 01.01.2021 г. до 26.05.2021 г.

 

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...