Акценти
Начало / Здравеопазване / Специалистите по здравни грижи в УМБАЛ – Плевен честват Международния ден на сестринството

Специалистите по здравни грижи в УМБАЛ – Плевен честват Международния ден на сестринството

Днес се чества Международният ден на сестринството. 12 май е рождената дата на Флорънс Найтингеил (1810-1920 г.) – основателка на модерното сестринство.

За поредна година специалистите по здравни грижи в УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД гр. Плевен отбелязват Международния ден на сестринството, информират от лечебното заведение. Сестрите ще се информират за съвременните инфузионни системи за безопасно вливане, болничната хигиена в лечебното заведение с оглед превенцията и контрола на вътреболничните инфекции, новите технологии и лекарства.

В лечебното заведение се предоставя възможност за специализация на специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „професионален бакалавър” от професионално направление „здравни грижи” по следните специалности със срок на обучение 1 година по Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки), Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки), Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания (за медицински сестри и фелдшери), Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа (за рехабилитатори и ерготерапевти), Спешна медицинска помощ (за медицински сестри и фелдшери), Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите), Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене, Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери). Освен действащите в момента специализанти има вече и успешно дипломирани медицински сестри по новите специалности. Първата в страната, успешно дипломирана медицинска сестра със специалност специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания е Ралица Парашкевова Рашева – медицинска сестра в Клиника по онкологична хирургия; по специалността спешна медицинска помощ е Христинка Батолска; по рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа е Лидия Рашева; по анестезиология и интензивни грижи Даниела Симова и други.

Университетската болница е център за университетско образование и предоставя съвременни възможности за обучение на студенти за бъдещи специалисти по здравни грижи по специалностите медицинска сестра, акушерка, рентгенов и клиничен лаборант, рехабилитатор, социален работник, инспектор по обществено здраве и помощник фармацевт.

С непрекъснатите промени в нормативната уредба специалистите по здравни грижи отстояват своето място на равностоен партньор в екипа получавайки професионално признание. Повишените изисквания и отговорността към бъдещето ни задължават да работим още по-упорито, за да има доволни пациенти и удовлетворени медицински сестри, акушерки, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и фелдшери.

Международният ден на сестринството е празник на всички, които са избрали тежката, но хуманна професия и са превърнали своето ежедневие в борба за живот и в името на живота. Главната медицинска сестра на УМБАЛ – Плевен Ивайла Петкова изказва своята благодарност на всички професионалистите по здравни грижи, които въпреки трудностите и неволите на деня, изпълняват своите професионални задължения, бдят над здравето на своите пациенти, и останаха да работят в УМБАЛ! С пожелание за много здраве, лично щастие и просперитет!

Прочетете също:

Следващата седмица пръскат с препарати в местности в землището на Плевен

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите ...