Начало / Общество / Спад на трудовите злополуки отчитат от Инспекцията по труда

Спад на трудовите злополуки отчитат от Инспекцията по труда

Трайна тенденция за намаляване на станалите трудови злополуки отчитат от Инспекцията по труда в Плевен. През миналата година регистрираните произшествия на работното място са 87. За сравнение през 2010 г. трудовите злополуки на територията на Плевенска област са 94, през 2009 г. – 113, през 2008 г – 140.

Най-голям е броят на злополуките в областта на образованието – 9, и в хуманната медицина – 8. Докато в строителството, където обичайно трудовият травматизъм е най-висок,  през миналата година са регистрирани само 5  злополуки, което може да бъде обяснено със значително свитите дейности в сектора заради кризата, коментираха от Инспекцията по труда.

Анализът на разследваните трудови злополуки показва, че основните причини, довели до получаването им, се повтарят през годините, подчерта Владислав Николов, директор на Инспекцията по труда. На първо място са недостатъчният  вътрешнофирмен контрол за спазване на правилата за  безопасен труд и нарушаване на технологичните изисквания при извършването на определени работни операции. Сериозен фактор за трудовия травматизъм е незадоволителната квалификация  на работещите и сериозни пропуски при инструктажа и обучението им поради голямо текучество, отчитат инспекторите.  Често пъти проява на излишна самоувереност и несъобразени действия, като почистване и ремонт на машини и съоръжения по време на работа, водят до неприятни инциденти на работното мяст,.

През миналата година са регистрирани 4 смъртни случая, три от които в строителството и един в селското стопанство. Инспекцията по труда в Плевен е създала необходимата организация за бърза реакция при сигнал за трудова злополука, като при смъртен случай или такъв, при който се очертава трайна инвалидност на повече от трима души своевременно се уведомява агенция „Главна инспекция по труда”.

Прочетете също:

Назначиха нов областен управител на област Плевен

С решение на Министерски съвет са назначени 25 нови областни управители. Сред новите назначения е ...