Начало / Общество / СНЦ „Нова възможност“ с нови срещи с безработни младежи от община Долни Дъбник

СНЦ „Нова възможност“ с нови срещи с безработни младежи от община Долни Дъбник

PUBLIKACII_MEDII (1)

СНЦ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ“

Изпълнител по Дейност 1 „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда” по проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на община Долни Дъбник”, по Договор № BG05М9ОP001-1.002-0103-С01 /18.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка със сключен договор между Община Долни Дъбник и СНЦ „Нова Възможност” за изпълнение на дейност „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда” по проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на община Долни Дъбник”, по Договор № BG05М9ОP001-1.002-0103-С01 /18.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Ви уведомяваме за следните срещи във връзка с изпълнение на дейността: 

  • На 05.09.2016 год. От 00 часа до  12,00 часа  в с. Градина;
  • На 05.09.2016 год. в 13.00 часа до 16,00 часа в с. Петърница;
  • На 009.2016 год. От 10.00 часа до  12,00 часа в с. Бъркач;
  • На 009.2016 год. в 13.00 часа до 16,00 часа в с. Садовец;
  • На 08.09.2016 год. От 17.30 часа в с.Крушовица;
  • На 09.09.2016 год. От 17.30 часа в с.Горни Дъбник;
  • На 10.09.2016 год. От 17.30 часа в Читалище „ Илия Бешков „ гр.Долни Дъбник; 

Целта на  последните срещи е осъществяване на контакт с неактивни младежи, които не учат, не работят и не са регистрирани като търсещи работа в Дирекция „Бюро по труда” и отговарят  ли на условията за включване в дейностите по Проекта – обучение за получаване на професионална квалификация.

 

Прочетете също:

Областният започва консултации за съставяне на РИК – Плевен

На 5 февруари (неделя) Областният управител на област Плевен започва консултации за съставяне на Районна ...