Акценти
Начало / Общество / Северняшкият ансамбъл и Общинският хор искат увеличаване на щатните бройки

Северняшкият ансамбъл и Общинският хор искат увеличаване на щатните бройки

Предложение за увеличаване щатните бройки на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”- Плевен и Общински хор „Гена Димитрова” ще разгледа Общински съвет – Плевен.

Временно изпълняващият длъжността директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” Мариан Туджаров е депозирал в Община Плевен предложение за увеличение щата на ансамбъла с шест щатни бройки. Мотивите за увеличение на щата са професионални. До 2013 г. в Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” работят 66 артисти и обслужващ персонал. В предложението е записано, че с решение на Общински съвет – Плевен по предложение на директора на ансамбъла Георги Хинов, считано от 01.07.2013 г. са съкратени 10 щатни бройки певици и музиканти. Намаляването броя на артистите от тези художествени звена се отразява негативно на работата на ансамбъла. Хоровото звено е в невъзможност да изпълнява хорови партитури дори със средна сложност. Липсват високи гласове /сопрани/, които в народната музика са носители на основната мелодия. В оркестъра липсват музиканти с основни музикални инструменти – гайда и тамбура, които са водещи в народните оркестри. Със сегашния си щат ансамбълът не може да изпълнява стандартни оркестрови партитури, танцови постановки, солови и хорови изпълнения. Стандартът в професионалните ансамбли за народни песни и танци е 76 артисти, като допустимият минимум е 68 артисти. В тази връзка предлагам да се увеличи с 6 /шест/ щатни бройки състава на артистите – 2 артист-оркестранти и 4 певици.

Анелия Дечева – диригент на Общински хор „Гена Димитрова”, предлага от своя страна да се увеличи щатът на хора с една бройка. Щатът на ОХ „Гена Димитрова” към момента е 32 бройки – 30 певци, диригент и корепетитор. Увеличението с една щатна бройка е необходимо за равномерното разпределение на хоровите партии и предстоящите изпълнения на оперни заглавия, в които произведенията са за осем гласа.

Предложеното увеличение на щатни бройки в двата състава не е свързано с увеличение или корекции по бюджетите им.

Прочетете също:

Над 170 участници в първия онлайн фото конкурс „Нека бъде светлина“

При изключително голям интерес приключи първият Национален онлайн фото конкурс “Нека бъде светлина”, посветен на ...