Акценти
Начало / Общество / Сдружения от Плевен и Русе започват съвместен проект срещу домашното насилие

Сдружения от Плевен и Русе започват съвместен проект срещу домашното насилие

 

 

Сдружение „Център Отворена врата” – Плевен, в партньорство със Сдружение „Център Динамика” – Русе,  стартира на 16.05.2018г. проект „Обединени срещу домашното насилие – осигуряване на защита на пострадалите от домашно насилие и услуги за работа с извършители на домашно насилие в градовете Русе и Плевен”.

Целите на проекта са да бъдат мултиплицирани вече развити програми и услуги за осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие между създадените консултативни центрове в градовете Русе и Плевен, както и да се повиши компетентността на учителите от училищата от 6 малки населени места в община Русе и община Плевен за проблема домашно насилие.

Заложените дейности по проекта ще повишат информираността на обществото за възможностите за законова защита на уязвимите групи и техните интереси, ще се повиши качеството за предоставяне на специализирани услуги както за жертвите, така и за извършителите на насилие. Значимостта на проблема домашно насилие изисква не само предприемането на законодателни инициативи, а познаване и развиване на умения за координирани действия от страна на държавните институции и НПО по прилагането им.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 6 месеца, а одобреното  финансиране е 23 140лв. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-159/16.05.2018г., сключен с МП.

Дейностите са във връзка с чл. 6. (1) от Закона за защита от домашно насилие – „Държавата създава условия за изпълнението на програми за превенция и защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица”.

Ще бъдат консултирани над 40 случая на домашно насилие, в т.ч. деца, жертви и свидетели на домашно насилие.

В „Специализираната програма за извършители на домашно насилие“ ще бъдат включене 20 извършители с влезли в сила съдебни решения.

Екипът ще разработи и пробира превентивна програма, която да подпомогне училищните комисии за превенция на насилието и тормоза в училище. От практиката на двете организации и проучванията тази програма ще бъде предложена за одобрение на педагогическите съвети в 6 избрани училища в община Русе и община Плевен.

Повече информация:

за град Плевен

Златка Мачева, Председател

Сдружение „Център Отворена врата“,

тел. 0878 396 499

e-mail: opendoor_centre@hotmail.com

 за град Русе

Деана Димова, Управител      

Сдружение”Център Динамика”,

тел: 826770, 0887493503

email:centre_dinamika@abv.bg

Прочетете също:

Съдът в Никопол остави в ареста 24-годишен мъж, обвинен за изнасилване

Районен съд гр. Никопол по искане на Районна прокуратура град Плевен – Териториално отделение гр. ...