Начало / Общество / Сдружение „Васил Левски” – Плевен обяви конкурс за паметник на Данаил Попов

Сдружение „Васил Левски” – Плевен обяви конкурс за паметник на Данаил Попов

Сдружение „Васил Левски” – Плевен обявява конкурс за скулптурен паметник на Данаил Попов, информират от там. Паметникът трябва да бъде реалистично третиран образ на Данаил Попов и архитектурно адаптиран към избраното място. Скица на одобреното място за монумента може да беде получен от ст. 13 на Община Плевен. В конкурса могат да участват професионални скулптoри и архитекти. Стойността на проекта, включваща авторски хонорари и реализация, трябва да бъде в рамките нa 12000 лв.. Конкурсните проекти трябва да съдържат портрет на Данаил Попов в м 1:1 в гипс, макет в м 1:10, визуализация, архитектурен проект в м 1:20 със ситуация в м 1:100, проект озеленяване в м 1:100, обяснителна записка от авторите.
Приемът на проектите ще стане от 09:00 до 11:00 ч. на 03.11.2015 г. в сградата на Читалище „Съгласие”. Срокът за окончателно завършване на реализацията на одобрения проект трябва да бъде до 25 .02. 2016 г.. Допълнителна информация може да бъде получена на електронен адрес: [email protected] и на сайта на Сдружението: http://vasillevski.org.
Припомняме, че през месец февруари т.г. Общински съвет – Плевен излезе с решение за изграждане на паметник на Данаил Попов . Работата по организацията и събиране на средства се поема от Сдружение и Общински комитет „Васил Левски” – Плевен. За набирането на дарения е разкрита и банкова сметка в „Сибанк” №BG56BUIB98881044221900 BIC BUIBBGSF.
„Вярваме, че заедно ще можем да отдадем заслужена почит на нашия бележит съгражданин и на 3 март 2016 г. да открием монумента на Данаил Попов в Плевен!”, призова д-р Галина Цветкова, председател на Сдружение „Васил Левски”.
Данаил Попов е един от важните представители на българското националноосвободително движение от последните десетилетия на Възраждането. Неговата дейност протича изцяло сред българската емиграция в Румъния, активно работи с всички водачи на българската национална революция и с редица видни политически и революционни дейци. Най-значителна е дейността му с Апостола на свободата Васил Левски при изграждане на вътрешната революционна организация-1869-72г.
След смъртта на Левски Данаил Попов се бори за премахване на появилите се разногласия и за единодействие в БРЦК. Участва в събиране на средства за организацията и снабдяване с оръжие на Ботевата чета. Освен революционна, Данаил Попов развива и обществено-културна и дарителска дейност . Още като 15-годишен ученик в Плевен той е спомоществовател за закупуване на учебници. В Румъния участва в настоятелствата на много вестници, печатани там, проявява се като активен дописник на революционни вестници, редактирани от Любен Каравелов и Христо Ботев. Закупува и изпраща даром на училища, читалища, библиотеки и дружества различни полезни книги, учебници, списания, вестници и други пособия.
Данаил Попов работи всеотдайно за организиране на движение в помощ на Диарбекирските затворници. Чрез него информация от малоазиатските зандани достига до българската емиграция в Румъния, а оттам чрез вестниците и в България.

Прочетете също:

Златни награди за арт школа „Колорит“ от световен арт фестивал в Северна Македония

Арт школа „Колорит“ – Плевен е отново сред най-успешните в света. На 40-тото Юбилейно издание  ...