Начало / Общество / Свещеник от Въбел благослови инициативи на ОИЦ – Плевен

Свещеник от Въбел благослови инициативи на ОИЦ – Плевен

„Навременната и коректна информация е добра предпоставка за успешно партньорство”, каза Емил Бебенов, кмет на община Никопол при откриване на информационната среща, организирана днес от  ОИЦ – Плевен в крайдунавския град.

Експертите от Областния информационен център представиха две отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, чиято цел е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства; и „Помощ в дома”, чрез която се създава възможност услугата домашен социален патронаж да се доразвие и разшири за по-висока ефективност и обхват на нуждаещите се.

В срещата участваха кметове на селища, директори на училища и детски градини, секретари на читалища, служители на Социалния патронаж, представители на общинската администрация и граждани. Участниците в срещите получиха информация по двете процедури, а управителят на Областния информационен център (ОИЦ) Йонка Янакиева разясни специфичните дейности и услуги, които Центърът предоставя  на всички заинтересовани страни. Целта е популяризиране на възможностите, които представят Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както на постигнатите досега резултати от изпълнените вече проекти. Подчертана бе и важността на европейските средства като свеж ресурс за икономиката и финансиране на приоритетни дейности. В хода на дискусията се изясни, че общината  подготвя проектни предложения и по двете процедури, но както повечето общини имат тревога  за устойчивостта на  проектите след приключване на финансирането.

По време на срещата стана ясно, че Община Никопол активно  усвоява средства от Структурните и Кохезионния фондове, работи по Програмата за трансгранично сътрудничество и Програмата за развитие на селските райони.

Експертите представиха видеоматериал в подкрепа популяризиране на проекта на Министерство на здравеопазването „Информирани и здрави”, тъй като община Никопол е една от 24- те общини в България, участващи в кампанията за информация и публичност.

Срещата беше ползотворна и участниците изказаха задоволство от атрактивно предложената им информация. Протойерей Георги Мушаков, свещеник от с.Въбел,  благослови човеколюбивото начинание за интегриране на деца и ученици чрез образование и изказа съжаление, че църквата не е предвидена сред партньорите.

Прочетете също:

Назначиха нов областен управител на област Плевен

С решение на Министерски съвет са назначени 25 нови областни управители. Сред новите назначения е ...