Начало / Общество / Родителите се нуждаят от съвети за дигиталните рискове, сочи проучване по проект с плевенско участие

Родителите се нуждаят от съвети за дигиталните рискове, сочи проучване по проект с плевенско участие

Напредва работата по проект „Education @home многоезичен – дигитален наръчник за родители в областта на медийното образование под формата на уеб-базирано приложение/APP (Acronym: @home)” по програма Еразъм+, Стратегически партньорства за обучение на възрастни. Крайният резултат по проекта ще бъде многоезичен наръчник в областта на медийното образование, под формата на уеб-базирано приложение. Координатор е сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия, а партньорите са от Люнебург, Германия, от Гърция, Словения, Австрия и сдружение „Учебна работилница Европа“ – Плевен, България.

Необходимостта от европейско образоване на родителите по отношение на собствените им медийни умения, но най-вече на тяхното медийно образование нараства във всички страни. Децата бързо осъзнават, че са по-добри от родителите си в тази област и така възниква семеен проблем по отношение поставянето на граници от примиряващите се или безпомощни родители. Това са изходните аргументи за проект @home на участващите в него организации. Те се потвърждават от отговорите в анкетното проучване, направено по проекта.

Обобщени и анализирани са вече резултатите от проучването, в което са участвали 551 души от петте страни – родители на общо 872 деца.

Разглеждат се 14 тематични въпроса, в които анкетираните са имали пет възможни отговора за едновременно селекциониране и възможността да не изразят интерес. Средно 90% от анкетираните са били изключително заинтересовани от темите на проекта. Към тематичните области Кибертормоз, Защита на данните, Киберпрестъпност, Интернет сигурност, Настройки за сигурност, Кражба на идентичност в интернет и Какво се случва с моите данни анкетираните са изразили най-голям интерес. При по-внимателно разглеждане на всички данни за вариант на отговор става ясно, че по отношение на темите Кибертормоз, Качване на снимки онлайн, Гейминг, Сигурност в интернет, Настройки за сигурност, Кражба на идентичност в интернет и Какво се случва с моите данни е на лице най-голяма потребност от разговори и образоване.

Без значение по кой въпрос, повечето участници искат практически съвети по темата.

Настройките за сигурност например са усилено търсени при 95% от всички анкетирани. Особеност тук е България, където всички запитани – 100% от всички анкетирани проявяват интерес. Най-малко информация е необходима на родителите за най-използваните онлайн медии, посещавани и от тях почти всеки ден. Въпросът за сигурността в интернет е тема, към която е показан най-голям интерес – близо 96 на сто от анкетираните се нуждаят от информация по нея.

Кражбата на самоличност е привлякла 94% от участниците в проучването. Половината от анкетираните се нуждаят от практически идеи, но също така и от юридически съвети по темата. Правната консултация е представена с 46% по тази тема – най-висок процент по всички въпроси.

По 12 от най-често споменатите теми, които родителите от партньорските страни смятат за особено важни и по които имат нужда от допълнителна помощ и консултиране, ще бъдат разработени обучителни материали. Тези материали ще послужат като основа за разработване на кратки образователни филми, които да подпомогнат собственото критично отразено използване на медиите от родителите. Филмите ще бъдат разработени и тествани от партньорите до следващата им среща, която ще буде през април 2020 г. в Копер, Словения.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...