Начало / Икономика / Реконструкцията на пречиствателната станция за отпадни води обсъдиха експерти

Реконструкцията на пречиствателната станция за отпадни води обсъдиха експерти

заседание

На свое заседание Областният експертен съвет по устройство на територията обсъди внесения от Община Плевен идеен инвестиционен проект Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, включващ обект ”Реконструкция на Обща Пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”, информираха от пресслужбата на Областна администрация.

Според специалистите съществуващото машинно оборудване с изключение на центрофугата отдавна е преминало икономическата граница на годност. В основната си част то е морално и физически остаряло.

На заседанието, провело се вчера, са разгледани два варианта за реконструкция на пречиствателната станция. Специалистите са се обединили около предложения първи вариант, като за негови предимства са изтъкнали протичането на сигурни процеси на пречистване, гъвкави към променливите условия на входа. Освен това технологията за третиране на утайките осигурява пълно изгниване на органичната част в утайката и получаване на биогаз. Полученият биогаз се оползотворява за добив на електроенергия и топлинна енергия. Допълнително е предвидена фотоволтаична инсталация, която ще задоволява част от собствените нужди на обекта.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...