Акценти
Начало / Общество / Разширяват кръга от длъжностни лица с право да съставят актове по две от общинските наредби

Разширяват кръга от длъжностни лица с право да съставят актове по две от общинските наредби

Длъжностни лица, определени от началниците на Районните полицейски управления при ОДМВР – Плевен и Специализирано полицейско управление към Дирекция „Специализирани полицейски сили”, вече ще имат право да съставят актове при нарушения по две от общинските наредби – Наредба № 6 за регистрация и отглеждане на кучета на територията на Община Плевен и Наредба № 23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен. Новите правомощия са регламентирани в Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет – Плевен, която бе приета единодушно днес от местния парламент с гласовете на 33 от съветниците, против и въздържали се – нямаше.

С писмо до местната управа от 18.10.2016 г. началниците на Първо и Второ Районни полицейски управления при ОДМВР – Плевен са заявили  желание Наредба № 6 и Наредба № 23 да бъдат допълнени в административно наказателната част, като се предвиди възможност нарушенията по тези нормативни актове да се установяват и от полицейските органи. Предложение за същите промени е постъпило и от общинското звено „Инспекторат“, стана ясно на днешната сесия. Предложението за промяна е внесено в Общинския съвет след преценка, че исканията са уместни.

Служителите от звено „Инспекторат” работят с работното време на общинската администрация, от което следва, че в късните часове на делничните дни, съботно-неделните и празничните дни те не са длъжни да изпълняват трудовите си задължения, освен в изрично регламентирани със заповед на кмета на Общината случаи. Това означава, че в посоченото време градът и общината реално са без контрол за спазване на задълженията, разписани с посочените две наредби. Проверка на посочените наредби показва, че в административно наказателните разпоредби в Наредба № 6 на ОбС – Плевен като актосъставители са предвидени единствено определени от кмета на общината длъжностни лица.

В Наредба №23 полицейските служители пък са предвидени като актосъставители в чл. 35, ал. 2, което най-вероятно не е достатъчно основание за началниците на плевенските полицейски управления и на служителите към тях, свободно да следят и санкционират за спазването на забраните и правилата на цитираната наредба.

Причини, налагащи приемането на Наредба за допълнение на нормативни актове на Общински съвет – Плевен, е прeдоставяне на контролни правомощия на оптимално широк кръг от длъжностни лица, които да следят за спазване на нормативите и да имат право да налагат административни санкции при нарушения.

С решението си от днес на практика Общински съвет – Плевен измени в Наредба № 6 Глава пета, Административно – наказателни разпоредби, чл. 14, ал. 1, текстът бе допълнен и придоби следния вид: „Нарушенията по тази Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица определени от Кмета на Община Плевен, Началниците на Районни управления полиция при ОД на МВР Плевен и Специализирано полицейско управление към Дирекция „Специализирани полицейски сили”.

Гласуваните промени в Наредба №23 са в Глава шест, Административно – наказателни разпоредби, чл. 35, ал. 1. Въпросният текст се допълва и придобива следния смисъл: „Нарушенията по тази Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица определени от кмета на Община Плевен, началниците на Районни управления полиция при ОДМВР – Плевен и Специализирано полицейско управление към Дирекция „Специализирани полицейски сили”.

Прочетете също:

128 абсолвенти на Медицинския в Плевен се дипломират с онлайн промоция                

Факултет „Обществено здраве“ на медицински университет – Плевен ще проведе на 7 април онлайн промоция ...