Начало / Икономика / Публично обсъждат поемането на дълг от Община Белене

Публично обсъждат поемането на дълг от Община Белене

Ръководството на Община Белене организира обществено обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг в размер на до 1 150 000 лв., финансиран от фонд „ФЛАГ”. Средствата са необходими за изпълнението на проекта „Димум -­ античната митница на Мизия“, който е по ОП „Регионално развитие”, уточняват от местната администрация.

Източникът за погасяване на главницата са плащанията от Управляващия орган на оперативната програма, съгласно подписания договор за безвъзмездна финансова  помощ. Публичното обсъждане ще се проведе на 6 февруари от 10.00 часа в зала 26 на Община Белене.

На 10 юни 2011 кметът на Община Белене Петър Дулев подписа нов договор с Управляващия орган на оперативната програма за проекта, продължителността на дейностите е 24 месеца. Одобреното проектно предложение е по приоритетна ос „Устойчиво развитие на туризма”, операция „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.

Чрез реставрация, възстановка, експониране и подобряване на достъпа до античния римски кастел Димум се цели създаването на туристическа атракция в културно-историческата област като допълнение на атракциите, предлагани от Природен парк „Персина” към момента. Някои от основните дейности ще допринесат за възстановяване на западната, южната кула и част от крепостната стена на античната римска крепост Димум във вида им от ІV век. В проектното предложение е отделено съществено място на допълнителната инфраструктура, необходима за подобряване на достъпа до атракцията чрез основен ремонт на няколко улици и изграждане на кръстовище.

Очаква се в резултат на това да има подобрен достъп и безопасност на придвижване на посетителите и туристите до античната римска крепост „Димум” и Посетителския център на Природен парк „Персина”, което да превърне Белене в атрактивна дестинация с възможности за традиционен и алтернативен туризъм. Ще бъдат обучени и 5 човека в професионално направление екскурзовод и/или аниматор в туризма. За първи път в Белене ще бъде изградена и велосипедна алея, която ще свързва централната градска част на града, откъдето преминава основният туристически поток, с античния римски кастел Димум. За засилване на ефекта и въздействието на обекта се планира да се използват реставрационни методи, конструктивни решения, оригинални материали – каменни блокове и дърво, както и художествено осветление. Предвидено е поставяне на пейки за отдих и парково озеленяване.

Снимка: dimum.bg

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...