Акценти
Начало / Общество / Публични форуми за огласяване резултатите от проведените работилници за родители

Публични форуми за огласяване резултатите от проведените работилници за родители

лого- 2

На  11 януари 2016 год. в гр. Кърджали се проведе първият от петте публични форуми в градовете: Кърджали, Благоевград, Враца, Търговище и Разград. Камерната зала на читалище „Обединение”, Кърджали събра над 50 участници в събитието: представители на общинската и областна администрация, на детските ясли и детските градини, на местния малък и среден бизнес, на читалищния сектор в община Кърджали и местните и регионални, печатни и електронни медии.

В работата на форума взеха участие експертите-водещи на Работилниците и родители, които са били част от първите родителски групи. Камелия Чолакова – секретар на читалището и член на експертния екип на водещите откри публичния форум, представи постинатите резултати и надеждите си за продължаване на проектните дейности, след финализирането им.

Даниела Димитрова – ръководител на проекта информира участниците за бъдещите стъпки на проектния екип за осигуряване устойчивост на проекта. В емоционална и откровена атвосфера, участниците направиха интересни предложения за въвеждане на практиката „Да пораснем заедно”, по методологията на УНИЦЕФ и в по-малки населени места в област Кърджали, чрез мрежата на читалищата, детските градини, местните кметства и общини. Проектът, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО по Финасновия механизъм на Европейското икономическо пространство е не просто успешен, а изключително ценен за младите семейства и техните деца.

12498524_1093167227381879_885824376_n

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

12498675_1093167230715212_1783586632_n

 

Прочетете също:

Две подвижни секционни комисии ще обслужват хората с увреждания в изборния ден

Две подвижни секционни избирателни комисии ще има в община Плевен на предстоящите на 11 юли ...