Начало / Здравеопазване / Проф. Славчо Томов е новоизбраният ректор на Медицинския

Проф. Славчо Томов е новоизбраният ректор на Медицинския

С 84 гласа от общо 123-членния състав на Общото събрание  проф. Славчо Томов е избран за ректор на Медицинския университет в Плевен, съобщиха от висшето училище. Общото събрание избра и органи на управление на висшето училище с мандат за следващите 4 години – председател и зам. председател на Общото събрание, ректор, академичен съвет и контролен съвет.

В избора на проф. д-р Славчо Томов бе избран  от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, студенти, докторанти и администрация за 4-годишен мандат на управление (2013-2017).

Утре проф. д-р Григор Горчев ще предаде управлението и символите на Медицинския университет. След  близо десетилетие начело на висшето училище, на официална церемония проф. Горчев ще предаде на своя последовател символите на ректорското достойнство и единството на академичната общност: ректорския жезъл и ректорската огърлица, които носят академичния герб на МУ-Плевен и ректорската тога. Академичният герб на университета изобразява буквата U (първата от University), с увита около нея змия, разположена над лавров полувенец.

Проф. Горчев ще връчи на своя наследник символично ключа на управлението на университета и ще разкрие пред него ключовите елементи на успешното ръководство. Новоизбраният ректор проф. Томов ще очертае основните цели и приоритети пред ръководството на МУ-Плевен в краткосрочен и дългосрочен план.

Съставът на Академичния съвет на МУ-Плевен се определя и избира също от Общото събрание. Академичният съвет е основен колективен орган за ръководство и контрол на цялостната дейност на университета, който включва представители на академичния състав, студенти и докторанти, като не по-малко от 70% от неговите членове са хабилитирани лица.  Единствено Ректорът на МУ-Плевен е по право член на Академичния съвет, като останалите представители на академичната общност се избират от Общото събрание.

Академичния съвет определя образователната, научната и кадровата политика на университета. Взема решения за създаване, преобразуване и закриване на катедри, центрове и основни звена в структурата на висшето училище. Този висш орган на управление определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение и прави предложение за броя на студентите, които ще се приемат и обучават всяка академична година.

По предложение на Ректора на МУ-Плевен на своето първо заседание Академичният съвет ще избере заместник-ректорите по основните направления на дейност на висшето училище.

Прочетете също:

От днес излиза от употреба хартиената рецептурна книжка

От днес, 1 юли 2021 г., стартира електронната рецептурна книжка /ЕРК/ и излиза от употреба ...