Начало / Къде да учим 2014 / Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров” Плевен

Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф.Асен Златаров” Плевен

9

Професионална гимназия с утвърдени традиции в региона

Прием за 2014/2015 учебна година

 

 

 

Прием след 7-ми клас с интензивно изучаване на Английски език:

–         Компютърна техника и технологиикомпютърна графика

–         Компютърни мрежи

–         Компютърна графика

 

 

 

 

                  Прием след 8-ми клас:

хомеопатия–         Компютърна техника и технологии

–         Компютърна графика

–         Електронна търговия

–         Възобновяеми енергийни източници

–    Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-                                                                              козметични продукти

–         Технология на хомеопатичните фитопродукти

*Безплатен подготвителен курс по рисуване за специалността  – Компютърна графика

След завършване на 10 клас учениците могат да се запишат и обучават безплатно по втора специалност от предлаганите в гимназията!

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ

5800 гр.Плевен, ул.”Цар Самуил” № 2, тел: 064/ 840 825

www.pgeht.net

[email protected]