Акценти
Начало / Общество / Проследимост и  публичност при управлението на европейските средства гарантира обновената платформа ИСУН 2020

Проследимост и  публичност при управлението на европейските средства гарантира обновената платформа ИСУН 2020

Обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, беше представен вчера в Плевен от Георги Стратиев – началник отдел „Информационни системи“ към Централното координационно звено в МС. Съорганизатор на събитието бе Областният информационен център – Плевен.

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 започва да функционира от 2009 г. Основната цел е всички данни по изпълнението на оперативните програми у нас да се събират, обработват и отчитат електронно. По този начин се осигурява възможност за тяхното ефективно управление, наблюдение и обмен на информация. Това осигурява проследимост по всяка една програма, процедура и договор за предоставяне на финансова помощ, което по обхват далеч надхвърля нормативните изисквания на ЕС.

Към настоящия момент системата обхваща вече 20 програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други донори и над 70 000 потребители.

Електронно кандидатстване, електронна оценка на проектните предложения, електронна комуникация с бенефициентите, електронно отчитане на изпълнението, електронна верификация на разходите: освен, че всичко това улеснява организациите и фирмите, има и сериозен екологичен ефект – спасени са над 14 000 дървета. Тези данни представи на среща, организирана от Областния информационен център в Плевен, Георги Стратиев – началник отдел „Информационни системи“ към Централното координационно звено в МС. Той демонстрира на практика видовете справки, които могат да се правят по райони за реализирани и изпълняващи се проекти, за бенефициенти и изпълнители на обществени поръчки, за проекти с финансови корекции, както и общо за напредъка по изпълнението на оперативните програми. Възможностите са повече, а информацията по-детайлна и се обновява в реално време. „Преди Системата изпълняваше предимно деловодни функции, в момента това е реална работна среда“, коментира Стратиев.

Изключително полезен е новият модул „Мога ли да кандидатствам“. Чрез него всеки може бързо да се ориентира по кои програми и процедури през следващите 12 месеца е допустим кандидат и да достигне до целия пакет документи, с които трябва да се запознае.

Надграждането на платформата продължава и скоро подалите проектно предложение ще имат достъп до подробните резултати от оценката и мотивите за тях. Това ще им позволи да се поучат от грешките си и да подобрят качеството на следващи проекти.

Прочетете също:

Прекъсвания на електрозахранването в части от община Плевен ще има на 28 май

Ремонтни работи по електропровод 110 kV, който е собственост на Електроенергийния системен оператор, налагат промяна ...