Начало / Икономика / Промени в разписанията на междуселищни автобусни линии ще обсъждат съветниците в Плевен

Промени в разписанията на междуселищни автобусни линии ще обсъждат съветниците в Плевен

Предложение за промени на маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема е внесено за разглеждане в постоянни комисии на Общински съвет – Плевен. Предложението е за отпадане на  неефективни маршрутни разписания, спирки и корекция в разписанията в празнични и почивни дни.

„В изпълнение на Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, комисия предлага на Общинския съвет да утвърди промени в транспортната схема на Община Плевен. Това предложение касае промени в наше решение от 25.08.2016 г. и се отнася за маршрутните разписания на три междуселищни автобусни линии: Плевен – Буковлък, Плевен – Върбица и Плевен – Бохот. Първо предстои обсъждане на предложението в ПК по „Стопанска политика и транспорт“. Становища по него са представили и кметовете на селата Буковлък, Върбица и Бохот, тъй като предлаганите промени в разписанията на междуселищните автобусни линии засягат на практика тези три населени места“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

В материалите, публикувани за обсъждане в ПК по „Стопанска политика и транспорт“ за януари, се посочва, че със заповед от 22.11.2018 г. на кмета на Община Плевен е свикана комисия, сформирана съгласно цитираната по-горе Наредба №2. Пред комисията е представено писмо-становище от Палушка Георгиева – председател на Управителния съвет на Браншовото сдружение на автобусните превозвачи от област Плевен, в което се посочва, че: „…Във връзка с увеличените цени на дизелово гориво, гуми, масла, авточасти и други експлоатационни разходи и подготовката за провеждане на процедура за обществена поръчка, предлагаме да бъдат оптимизирани автобусните линии от общинската и областна транспортна схема, като отпаднат неефективни маршрутни разписания, спирки и намаляване на разписания в празнични и почивни дни.“ От Сдружението предлагат конкретно: по линиите Плевен – Буковлък и Плевен – Върбица да отпаднат сутрешни и вечерни курсове в събота и неделя; по линията Плевен – Бохот да отпаднат курсовете в 5.32 ч. и 19,10 ч. в празнични и почивни дни /събота и неделя/; по линията Плевен – Рибен да отпаднат маршрутни разписания в неделните дни; по линията Плевен – Байкал да отпадне маршрутното разписание в 7,30 ч. в събота и неделя.

Във връзка със становището на Сдружението е изискано мнението на кметовете на населените места, за които предлаганите промени се отнасят пряко. За линиите на територията на община Плевен към преписката, внесена в деловодството на Общински съвет – Плевен, кметовете на селата Буковлък Росен Русанов и на Върбица Леонид Балинов са заявили, че нямат възражения по предложението. В становището си кметът на с. Бохот, Цветан Кънев посочва, че предложението не засяга само жителите на Бохот, а и живущите в селата Тученица а Радишево, тъй като автобусът преминава и през тези две населени места. „Желателно е да изисквате не само моето становище, но и становищата на кметовете на селата Тученица и Радишево“, пише Цветан Кънев и изразява несъгласие по маршрута Плевен – Бохот да отпаднат през почивните дни /събота и неделя/ първият курс на автобуса в 5,32 ч. и последният в 19,10 ч.: „ Не съм съгласен, тъй като повечето фирми в гр. Плевен работят в събота, а има пътуващи работници от селото. Моето предложение е в събота двата курса на автобуса да се запазят, а да отпаднат само в неделя, когато няма пътуващи работници.“

Предложението за промени в маршрутните разписания на трите автобусни линии от общинската транспортна схема предстои да бъде обсъдено първо в ПК по „Стопанска политика и транспорт“ в края на януари. Ако Общински съвет – Плевен гласува промените, измененията ще бъдат приложени след провеждане на съответните законови процедури.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...