Акценти
Начало / Култура / Промениха Правилника за съфинансиране на проекти в сферата на културата на Община Плевен  

Промениха Правилника за съфинансиране на проекти в сферата на културата на Община Плевен  

Общински съвет – Плевен прие промени в Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен.

„На две свои заседания – на 23.11.2016 г. и 05.12.2016г., Експертната комисия, отговаряща за оценка и подбор при участие за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен обсъди необходимостта от промени в настоящия Правилник. Целта на тези промени е отстраняване на някои несъвършенства в документа, установени в практиката, за да има по-точна преценка на проектите, кандидатстващи за съфинансиране, както и създаване на по-благоприятни условия за кандидатите“, посочи при представяне на предложението председателят на Експертната комисия за оценка на проектите и зам.-председател на местния парламент Петя Василева, която е  вносител и на предложението. Предложените от нея промени бяха приети без дебати:

В Глава първа „Общи положения”, където са посочени целите на Правилника, се променя чл.2, т.1. Текстът ”1. Подпомагане на културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци, сдружения и организации – в това число и организации с нестопанска цел – в създаването, разпространението и промотирането на произведения от различните видове изкуства”, се променя и придобива следния вид: „1. Подпомагане на културни организации, по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и с предмет на дейност в сферата на културата или на организации по смисъла на Закона за народните читалища със седалище и адрес на управление на територията на Община Плевен, както и на индивидуални професионални творци, осъществяващи своята дейност на територията на Община Плевен, в създаването и разпространението на произведения от различните видове изкуства.”

Промяна има и в Глава втора „Условия за финансово подпомагане”, чл.6, където са посочени дейностите, които не са предвидени за финансиране по този Правилник. Тук се създават две нови точки със следното съдържание: т.6 „Проекти, генериращи приходи” и т.7 „Организации и индивидуални творци, неотчели предходни финансирани проекти, съгласно Правилника.”

Промяна има и в Глава трета „Подаване на предложения, разглеждане и оценка на проектите” в чл.12 – сроковете на сесиите за приемане на документите. Сроковете са променени в полза на кандидатстващите, отбеляза Петя Василева. Промените за Първа сесия, предвиждат краен срок за подаване на предложенията – 28 февруари /вместо досега предвидения 31 март/, краен срок за разглеждане на предложенията – 20 март /вместо предвидения в момента 20 април/, срок за изпълнение на проектите – 31 юли /вместо предвидения 15 септември/. За Втора сесия промяната в сроковете е следната – краен срок за подаване на документи – 31 май /вместо сега действащия 31 юли/, краен срок за разглеждане на предложенията – 20 юни /предвиденият сега е 20 август/, срокът за изпълнение на проектите остава същият – 15 декември.

Общинският съвет гласува още да отпадне т.4 от чл.14, ал.3, а именно изискването в състава на Експертната комисия, оценяваща проектите, да присъства експерт – специалист в сферата на изкуствата, културата, културния мениджмънт, културна политика от национална величина.

Отпада изискването и за една от декларациите, прилагана досега към документите при кандидатстване по програмата.

С промените в Правилника, Комисията вече има право да изисква от кандидатите документи при установяване на липсващи такива по даден проект.

Прочетете също:

СУ „Стоян Заимов” – Плевен сред финалистите в конкурс на национална образователна програма

320 деца от три училища в област Плевен са участвали в конкурса  на националната образователна ...