Начало / Крими / Прокуратурата проверява социално-педагогическия интернат в село Подем

Прокуратурата проверява социално-педагогическия интернат в село Подем

Във Върховната административна прокуратура е постъпил сигнал от омбудсмана на Република България, съдържащ данни за нарушения във възпитателните училища-интернати в гр. Ракитово, обл. Пазарджик и с.Завет, обл.Разград и в социално-педагогическия интернат в с.Подем, обл.Плевен. Нарушенията касаят корекционно-възпитателната работа по отношение на настанените в интернатите деца, упражнявано от страна на възпитателите физическо и психическо насилие, унизително отнасяне, използване на методи на възпитание, уронващи достойнството на децата, информират от пресцентъра на Прокуратурата на Република България.

Съвместните проверки са възложени на окръжните прокуратури в Сливен, Ямбол, Силистра, Разград, Плевен, Габрово и Пазарджик, на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, на министъра на образованието и науката, на министъра на здравеопазването, на министъра на финансите, на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

В хода на проверките ще бъдат ангажирани териториалните звена на органите, на които законът е предоставил контролни правомощия в конкретната сфера на обществени отношения – териториалните отдели на ДАЗД, Регионалните инспекторати по образованието, Регионалните здравни инспекции, Дирекциите „Социално подпомагане”, Областните дирекции по безопасност на храните.

Ще бъде отправена и покана към омбудсмана на Република България за участие в проверките. Разпоредено е на председателя на ДАЗД, министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, изпълнителния директор на АСП, изпълнителния директор на БАБХ, министъра на финансите и директора на АДФИ да координират действията и да упражнят засилен контрол по отношение на подчинените им структури.

Прочетете също:

Златен медал и много награди за арт школа „Колорит” от конкурс в Португалия

Творческият екип на арт школа „Колорит” – Катрин Илиева – 13г., Никола Ангелов – 14г. ...