Начало / Общество / Проект по „Красива България” за над 100 хил. лева стартира Община Плевен

Проект по „Красива България” за над 100 хил. лева стартира Община Плевен

центрове за настаняване - Дружба

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания ще бъде преместен на първия етаж на вход „В” от жилищен блок на ул. „Даскал Димо” №7. Това съобщи на пресконференция кметът на Плевен проф. д-р Димитър Стойков. Това ще стане възможно благодарение на Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект „Красива България” 2015 г. Проф. Стойков обясни още, че Община Плевен вече е разработила проект за строително-монтажни работи на обекта, чиято стойност е в размер на122 431 лева. Кметът уточни, че още тази седмица стартира обществената поръчка за избор на фирма-изпълнител, която пък трябва точно за 92 дена да приключи ремонта.

Функционалното разпределение на новите 15 помещения е следното: приемна с пряк достъп до всички останали помещения, офис „Директор”, офис „Социални работници”, офис „Психолог”, офис „Педагози”, офис „Логопеди”, Зала „Двигателна активност”, Зала „Групова работа/Игрови занимания”, Зала „Подготовка на специалисти”, три санитарни възли, баня, мокро помещение и спомагателно помещение.

Проф. Стойков обясни още, че сградата на ул.„Белмекен” №11, която се е ползвала досега, е основно ремонтирана със средства от Социалноинвестиционния фонд в рамките на проект през 2009 г. и след освобождаването й, там ще бъде преместен Центърът за социална рехабилитация и интеграция на жени и деца преживели насилие, който има аналогични проблеми с базата, по отношение на изискванията и стандартите за предоставяне на услугата. В момента Центърът се намира в една съседна сграда на ул.„Неофит Рилски” №55, заедно с Кризисен център за жени и деца претърпели насилие и Социално предприятие. Преместването на услугата на ул.„Белмекен” №11, предвид на това, че звеното е с капацитет 20 разкрити места, директно решава въпроса. Рационалното в случая е, че с един проект ще успеем да преодолеем два важни проблема, касаещи социалната подкрепа за деца в риск, поясни още кметът.

Прочетете също:

Тази вечер отново третират срещу комари в Плевен

Второ допълнително третиране срещу увеличената след продължителните дъждове популация на комари ще се проведе тази ...