Начало / Образование / Проект  на  Езиковата  в Плевен с европейски  знак  за  качество  

Проект  на  Езиковата  в Плевен с европейски  знак  за  качество  

Е-Twinning проектът на ПГПЧЕ – гр. Плевен на тема „Доброволчество, ангажираност, отговорност. Обмен на добри практики” с работен език френски, беше удостоен с грамота и първа награда във възрастова група 16-19 г. Същият проект  с екип: Таня Илиева – автор на проекта и старши учител по философия на френски език, и Грета Димова – координатор на проекта и заместник-директор по учебната дейност, е удостоен и с Европейски знак за качество.

„Целта на проекта беше да допринесе за опазването на природата чрез запознаване на училищната общност с проблема за измененията в климата. Участниците в проекта  развиха не само своите езикови и компютърни умения, те създадоха 6 работни тетрадки, многоезичен речник с екологични термини, проучиха климатичните промени във всяка страна-партньор и създадоха филм „Промените на времето”, брошура със снимки, карти, климатограми, източници на замърсяване в региона на всяка държава, а съвместният обмен на култури допринесе за утвърждаване на европейската им принадлежност”, разказа Грета Димова.

Проектът е интердисциплинарен, което позволява на ученици от Румъния, Полша, България, Гърция, Италия и Португалия да работят и да овладяват различни области на европейските ключови компетентности. Акцентът е върху интегрираното обучение въз основа на решаване на проблема с опазване на околната среда.

Наградите са връчени по  време на Националната церемония на Центъра за развитие на човещките ресурси, провела се в София. На събитието са  представени най-успешните eTwinning проекти за 2019 година, сред които и проектът на ПГПЧЕ – Плевен.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...