Начало / Общество / Проект за достоен живот на хора с увреждания ще се осъществява в Белене

Проект за достоен живот на хора с увреждания ще се осъществява в Белене

Кметът на Община Белене Петър Дулев подписа договор с изпълнителния директор на Агенция “Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика Ивайло Иванов за безвъзмездна финансова помощ по проект “Светъл лъч”, насочен към осигуряване на достоен живот на лица с трайни увреждания. Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд.

“Светъл лъч” е насочен към осигуряване на достоен живот на 20 лица с трайни увреждания, в това число и деца, и 40 самотноживеещи възрастни хора от всички населени места в общината, които ще получат  необходимите им социални услуги.

Планирано е иновативно за Община Белене предоставяне на почасови услуги от звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Белене. Едновременно с това ще се осигури заетост на 35 безработни лица, които ще бъдат и специално обучени за предоставяне на социални услуги в домашна среда “Домашен помощник”, “Социален асистент” и “Личен асистент”.

Проектът ще е с продължителност 15 месеца като почасовите услуги за лична помощ, социална помощ и услуги за комунално-битови дейности ще се предоставят за 12 месеца. Дейностите ще стартират от 1 март 2013 година.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 197 994,20 лв.

Прочетете също:

Японски вишни ще красят част от пешеходната зона на Плевен

Започна засаждането на първата партида от над 70 фиданки в Плевен на мястото на премахнати ...