Акценти
Начало / Общество / Проектът „Свобода зад решетките” ще спомага за социализирането на затворници

Проектът „Свобода зад решетките” ще спомага за социализирането на затворници

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Проектът „Свобода зад решетките” беше представен днес в пресклуба на БТА в Плевен. Той се реализира от сдружение „Младежки форум 2001”, Разград от март 2015 година и е подкрепен от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, чрез Министерство на правосъдието по Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”. Дейностите на проекта са насочени към служителите от местата за лишаване от свобода, в частност Затвор – Плевен и лицата, които изтърпяват наказания „лишаване от свобода”.

В пресконференцията участие взеха посланикът на Кралство Норвегия в България Нейно Превъзходителство Гюру Катарина Викьор, Росен Желязков – главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, Иван Петков – началник на Затвора в Плевен, Диляна Георгиева – ръководител на проекта, Георги Милков – председател на СНЦ „Център на НПО в Разград” – партньор по проекта, Венета Стоилова – координатор на проекта от Министерство на правосъдието, ръководители на общината, съда, прокуратурата и МВР в Плевен.

Проектът предвижда разработване и реализиране на програми за обучение на служители и осъдени лица. Дейностите на проекта ще продължат до месец март 2016 година, като целта на проектното предложение е да бъде увеличен фокусът върху уязвимите групи в затворите, чрез разработване на програми за обучения на служители и осъдените.

Проектът включва девет дейности, които насочени най-вече към превъзпитание на трите уязвими групи в затвора: ром и други малцинствени групи, наркозависими и хора с увреждания. Изборът на Затвор – Плевен не е случаен, тъй като в него лицата, които са осъдени на лишаване от свобода, представляват три от общо петте целеви групи, които подкрепя програма БГ 15, а именно роми, наркозависими и хора е увреждания.

Очаква се в края на проекта да бъде повишен капацитетът на персонала в затвора в Плевен за прилагане на специализирани програми за превъзпитание. Проектът синтезира и развива натрупания опит, като решава основен проблем – липсата на специализирани програми в процеса на реинтеграция на лишените от свобода, като част от процесите на реформа на съдебната система в областта на изпълнение на наказанието. Една от основните насоки на работата с лишени от свобода е подготовка за успешна реинтеграция в обществото на онези от тях, на които предстои скорошно освобождаване, уточни Диляна Георгиева, ръководител на проекта.

Реализирането на проекта спомага за повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от служителите в затвора в град Плевен и допринася за разширяване на професионалните им знания и умения. Проектът е насочен към пряка работа е осъдените лица, за да повиши тяхната активност и постепенно да подготви и самоусъвършенства личностите за живота на свобода. Осъдените лица получават възможност да се активизират и да получават „Свобода зад решетката“.

В рамките на проекта, който е на стойност 217 113.08 лв., ще бъде издаден “Наръчник за обучение на специалисти, които работят в местата за лишаване от свобода” и „Помагало със специализирани програми за работа е осъдени на лишаване от свобода лица”. Експерт по проекта активно ще работи с група осъдени лица за издаване на „Вестник без име“, в подготовката на който ще участва група осъдени лица.

Прочетете също:

В Плевен ще има възможност за жестов превод в администрацията

Община Плевен ще има възможност за обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на място в ...