Акценти
Начало / Общество / Проектът за Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия е депозиран

Проектът за Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия е депозиран

Община Плевен съвместно с Община Долна Митрополия депозираха на 1 март за одобрение проектно предложение на основание покана за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти”. Проект „Интегриран воден цикъл Плевен –Долна Митрополия” има за цел да подобри водния цикъл на агломерациите Плевен, Тръстеник, Долна Митрополия, Ясен и Буковлък за постигане на целите на различните стратегически документи на местно, регионално и национално ниво.
В предложението са включени: „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на обща пречиствателна станция за отпадни води – Плевен за група населени места от общините Плевен и Д. Митрополия” с капацитет – 130670 е.ж., включване на отпадъчните води, образувани от агломерациите Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен, попадащи в обсега на Инвестиционното предложение; изграждане на ВиК мрежи на Ясен, Буковлък, Долна Митрополия и Тръстеник – рехабилитация на главни и второстепенни водопроводни клонове и сградни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни клонове и второстепенни клонове и сградни отклонения; изграждане на нова дъждовна канализация; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) гр. Тръстеник и с. Ясен и канализационен колектор.

Прочетете също:

Контейнери за сгур и пепел от печки ще се поставят в Плевен

От 18 октомври, понеделник, в Плевен ще бъдат поставени 20 броя контейнери с вместимост 4 ...