Начало / Общество / Проектът за енергийна ефективност в МБАЛ – Кнежа ще продължи

Проектът за енергийна ефективност в МБАЛ – Кнежа ще продължи

Утре кметът на град Кнежа – Илийчо Лачовски, и  заместник-министърът на енергетиката ще подпишат анекс към договор за безвъзмездна финансова помощ на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в гр. Кнежа”. Проектът е финансиран по Норвежкия фонд и е продължение на вече одобрения за финансиране и изпълняващ се в момента проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ гр. Кнежа.

Дейностите включват монтиране на соларна инсталация – 20 броя слънчеви колектори, които ще доведат до значително енергоспестяване при работата в социалния комплекс. Благодарение на реализираните икономии ще се създаде възможност за по-ефективно използване на ресурсите, а от там – за приготвяне на храна за повече хора. Към момента в кухня майка се приготвя храна за над 480 лица. Дейност „Домашен социален патронаж“ обслужва над 180 потребителя. По проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кнежа“ по Оперативната програма за храни се хранят 200 потребителя от Кнежа и селата, като броя на потребителите за пръв път от стартиране на проекта е толкова голям. В общинския комплекс се приготвя храна и за част от учениците в училищата на територията на град Кнежа – обслужват се над 100 ученика.

Подписването на анекса към договора е в 15:00 часа  утре, след което ще бъдат представени подробно предвижданите дейности и очакваните ефекти от изпълнението на проекта.

Прочетете също:

Наско Сираков представя днес в Плевен кампанията „Аз съм Левски”

Днес собственикът на футболния клуб „Левски” – Наско Сираков, започва обиколка в страната във връзка ...